Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
Občanka 6 - chytrý občan - učebnice
Občanka 6 - chytrý občan - učebnice
 • 189 Kč 15 ks a více
 • 199 Kč méně než 15 ks
 • Cena:
 • 199 Kč méně než 15 ks
 • 189 Kč 15 ks více

Počet kusů

Občanka 6 - chytrý občan - učebnice

Skladem - zasíláme ihned!

Občanka 6 - chytrý občan - učebnice

Jde o mnohem víc než jen o hodinu občanské výchovy!

Nová učebnice sestavená podle metody otevřené didaktiky. Otevírá žákům cestu k samostatnému myšlení skrze různorodá témata tak, aby se skutečně zamysleli, porozuměli a nazírali na věci z různých úhlů. Vede žáky, aby se naučili třídit informace, vyhledávat kvalitní a ověřené zdroje. Učí pracovat s vlastním názorem a s názorem ostatních.

Učebnice zaujme nejen svým obsahem, ale i spoustou zajímavých obrázků a fotek. Každá stránka je jiná, žije svůj vlastní příběh. Cílem je, aby učebnice žáky bavila. Látka je propojena s praxí s důrazem na aktivitu žáků. Žádné biflování, ale pokládání otázek a samostatné přemýšlení o probíraných tématech.

Autor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.


 • 189 Kč 15 ks a více
 • 199 Kč méně než 15 ks
 • Cena:
 • 199 Kč méně než 15 ks
 • 189 Kč 15 ks více

Počet kusů

Jde o mnohem víc než jen o hodinu občanské výchovy!

Nová učebnice sestavená podle metody otevřené didaktiky. Otevírá žákům cestu k samostatnému myšlení skrze různorodá témata tak, aby se skutečně zamysleli, porozuměli a nazírali na věci z různých úhlů. Vede žáky, aby se naučili třídit informace, vyhledávat kvalitní a ověřené zdroje. Učí pracovat s vlastním názorem a s názorem ostatních.

Učebnice zaujme nejen svým obsahem, ale i spoustou zajímavých obrázků a fotek. Každá stránka je jiná, žije svůj vlastní příběh. Cílem je, aby učebnice žáky bavila. Látka je propojena s praxí s důrazem na aktivitu žáků. Žádné biflování, ale pokládání otázek a samostatné přemýšlení o probíraných tématech.

Autor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.


Více informací


V souladu s RVP ZV


Ne všechno, co čteme a slyšíme, je pravda. Je důležité aby se dospívající naučili třídit a ověřovat informace na správném místě, protože patří k nejsnáze ovlivnitelné skupině.

OBČANKA 6 - Chytrý občan - učebnice
Učebnice seznamuje s tématy, které nastartují chuť pomáhat lidem v nouzi.

Rozvíjí právní i občanské povědomí žáků.

Učí žáky, jak být dobrým týmovým hráčem a empatickým posluchačem, který respektuje názory ostatních a zároveň nemá strach říci nahlas svůj názor.

A co ty osnovy?

Není důvod k obavám! Knížka obsahuje veškeré výstupy z Rámcově vzdělávacího programu. My jsme se snažili všechno učivo předat co nejzábavnější formou. Učebnice je didakticky velmi pestrá – každá hodina bude něčím nová a originální. Jednotlivé úkoly jsou navíc propojené s praktickým životem.
 • Metoda otevřené didaktiky přináší radost a minimalizuje stres
 • Pokládá důležité a zajímavé otázky
 • Donutí žáky se zamyslet nad problémy
 • Cílem je problému porozumět, nikoliv se o něm nabiflovat
 • Zábavný přístup a pestré projekty vedou žáky k aktivitě (i mimo třídu)
 • Probíraná látka je široce propojená s praxí
 • Vychovává k občanství, k respektování hodnot a k zodpovědnosti


OBČANKA 6 - Chytrý občan - metodická příručkaVítáme učitele výchovy k občanství.


Metodika, se kterou se právě seznamujete, vznikla za účelem usnadnění Vaší práce.

Jelikož je koncept nově vzniklé učebnice lehce netradiční, rozhodli jsme se Vám dopřát tohoto průvodce.

Zda metodiku využijete, nebo zapojíte vlastní kreativitu, je zcela na Vás.

EVOKACE - UVĚDOMĚNÍ - SEBEREFLEXE

Většina hodin je postavena na třífázovém modelu učení, který respektuje přirozené mechanismy učení.


EVOKACE


Ve fázi evokace si žák samostatně vybavuje, co už o tématu zná.

Neuspořádané znalosti si třídí, aby na ně mohl stavět nové vědomosti.

Tato fáze má v co největší míře zapojit žáka, protože k efektivnímu učení je potřeba jeho vlastní aktivita.

Žáci by měli přemýšlet samostatně a formulovat myšlenky na základě svého jazyka.

Zároveň by se v nich měly vzbudit vnitřní zájem a motivace.


UVĚDOMĚNÍ

Fáze uvědomění (neboli expozice a fixace látky) představuje setkání žáka s informacemi, k čemuž
může dojít prostřednictvím čteného textu, zhlédnutím videa, poslechem výkladu nebo vlastním
experimentováním.

Cílem je udržet u žáků zájem vyvolaný evokací.

Vyučující postupuje tak, aby žáci nové informace vnímali a rozuměli jim.

Žák by si měl uvědomovat souvislosti s již dříve získanými informacemi a budovat vědomosti nové.

REFLEXEReflexe, poslední fáze modelu, je završením učebního procesu.

Cílem je upevnění nových vědomostí.

Žáci si je systematizují, vytvářejí si vlastní názor.

NADSTAVBOVÉ INFORMACE

Jde tedy o nápady pro žáky se zájmem o téma, nadané děti s potřebou úkolů navíc a podobně.

TIPY NA PESTRÉ AKTIVITY

Zde naleznete tipy na netradiční aktivity, které můžete s žáky zrealizovat například v rámci projektů, zajímavé otázky související s tématy kapitol a v neposlední řadě tipy na knihy, filmy, dokumenty, jejichž obsah souvisí s probíraným učivem.

ZAJÍMAVÉ OTÁZKY

Doplňující otázky, které nutí žáky dívat se na probranou látku z větší hloubky. Zároveň obohatí hodinu, aby byla něčím nová a zábavná. A nezapomeňte po žácích chtít zdroje, ze kterých vycházeli při svých odpovědí.

Občanka 6 - chytrý občan - učebnice

INSPIRACE Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Příklady z praxe vedou žáky k odpovědnosti, respektování pravidel a ochotě pomáhat ostatním. Zároveň je učí znát svá práva. Stanou se v životě dobrými týmovými hráči a empatickými posluchači, kteří respektují názory ostatních a zároveň nemají strach říci nahlas svůj názor.

MĚKKÉ DOVEDNOSTI

Kromě předání informací budete u žáků rozvíjet jejich klíčové dovednosti.

Občanka 6 - chytrý občan - učebnice

OBSAH

Obsah:


 • Představení postav
 • Soft skills
 • Chytrý občan
 • Analytik
 • PR manažer
 • Naše vlast, můj domov
 • Mezilidské vztahy
 • Sociální chování
 • Základy práva
 • Zdroje
 • Používání symbolů ČR


Počet stran:

učebnice - 84 celobarevných stran A4

metodika - 48 celobarevných stran A4

O autorovi:

Mgr. Robert Čapek, Ph.D., pracoval v průběhu své pedagogické kariéry postupně nejen jako pomocný vychovatel a vychovatel, ale i jako pomocný učitel ve zvláštní škole.

Na základních a středních školách vyučoval tělesnou výchovu, zeměpis, rodinnou výchovu, dějepis, matematiku i další předměty. Také působil na univerzitě v Hradci Králové jako učitel didaktiky, pedagogiky, psychologie a sociologie.

I přesto, že byl během vlastních studií pokládán spíše za horšího žáka, nakonec se stal doktorem pedagogiky (PdF UP v Olomouci) a psychologie (PdF UK v Praze).

V současné době jako lektor a školitel seznamuje pedagogy se strategií Líného učitele, se suportivními a alternativními výukovými metodami, způsoby hodnocení a sebehodnocení žáků i dalšími tématy.

Je také autorem blogu, řady učebnic i knih pro odbornou pedagogickou veřejnost a v neposlední řadě se stará o internetové stránky nazvané Líný učitel.

Obsah


V souladu s RVP ZV


Ne všechno, co čteme a slyšíme, je pravda. Je důležité aby se dospívající naučili třídit a ověřovat informace na správném místě, protože patří k nejsnáze ovlivnitelné skupině. • Metoda otevřené didaktiky přináší radost a minimalizuje stres
 • Pokládá důležité a zajímavé otázky
 • Donutí žáky se zamyslet nad problémy
 • Cílem je problému porozumět, nikoliv se o něm nabiflovat
 • Zábavný přístup a pestré projekty vedou žáky k aktivitě (i mimo třídu)
 • Probíraná látka je široce propojená s praxí
 • Vychovává k občanství, k respektování hodnot a k zodpovědnosti


Učebnice seznamuje s tématy, které nastartují chuť pomáhat lidem v nouzi.

Rozvíjí právní i občanské povědomí žáků.

Učí žáky, jak být dobrým týmovým hráčem a empatickým posluchačem, který respektuje názory ostatních a zároveň nemá strach říci nahlas svůj názor svůj.


Obsah:


 • Představení postav
 • Soft skills
 • Chytrý občan
 • Analytik
 • PR manažer
 • Naše vlast, můj domov
 • Mezilidské vztahy
 • Sociální chování
 • Základy práva
 • Zdroje
 • Používání symbolů ČR


Počet stran: 84 celobarevných stran A4


Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Občanka 6 - chytrý občan - učebnice na každých 15ks získáváte 1ks Občanka 6 - chytrý občan - učebnice
Občanka 6 - chytrý občan - metodická příručka pro učitele na každých 15ks získáváte 1ks Občanka 6 - chytrý občan - metodická příručka pro učitele
Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.