Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Hledanému výrazu, neodpovídají žádné záznamy.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0

Obchodní podmínky


TAKTIK International, s.r.o., organizační složka

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7


zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63932


IČ: 284 95 802

Poštovní adresa redakce: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7Číslo účtu: 223810924/0300 


Obchodní podmínky 


1. Jakákoliv objednávka (poštovní, telefonická, elektronická) v souladu s Obchodními podmínkami  je závazná. Objednavatel se zavazuje tuto objednávku při doručení převzít a uhradit částku uvedenou na faktuře v termínu splatnosti.

2. Objednávkový formulář musí obsahovat všechny kontaktní údaje a musí být podepsán.

3. Společnost TAKTIK International, s. r. o. se zavazuje přijmout a zpracovat každou platnou objednávku. O zpracování objednávky informuje objednavatele na e-mailové adrese, kterou uvedl při objednávce.

4. Společnost TAKTIK International, s. r. o. se zavazuje doručit objednávku v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od jejího přijetí na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5. Společnost TAKTIK International, s. r. o., nenese odpovědnost za opožděné doručení objednávky způsobené nesprávnými nebo neúplnými údaji v objednávkovém formuláři.

6. Na každých 15 ks objednaných titulů získá objednavatel 1 ks zdarma. Rozumí se 15 + 1 stejných titulů z daného předmětu a ročníku.

7. Navíc k pracovním sešitům Hravý zeměpis je dodáván 1 ks mapy nebo shrnutí. K pracovní učebnici Hravá prvouka pro 1. ročník jsou dodávány papírové hodiny.

8. Učitelům poskytujeme při objednávce již jednoho kusu titulu z daného ročníku řešení úkolů v elektronické podobě zdarma (platí pro tituly, ke kterým jsou elektronická řešení vytvořena).

9. Úhrada objednávky a způsob doručení zboží:

Školy, obchodní partneři a velkoodběratelé hradí objednávku fakturací. Úhrada faktury může být provedena převodem, přímým vkladem na účet, v hotovosti prostřednictvím dobírky nebo poštovní poukázkou. Každá platba musí obsahovat variabilní symbol – číslo faktury. V opačném případě není možné platbu identifikovat.

Fyzické osoby mají možnost uhradit objednávku na dobírku, nebo platební kartou on-line předem. Zboží doručí kurýr společnosti GLS. Další možností je osobní vyzvednutí zboží přes službu společnosti Zásilkovna - platí pouze pro platbu kartou předem. Osobní vyzvednutí zboží je možné na libovolném výdejním místě v ČR a SR, přehled zde: https://www.zasilkovna.cz/pobocky.

10. Poštovné a balné je pro školy zdarma. Poštovné a balné pro právnické osoby vyjma škol je účtováno ve výši 2Kč s DPH za kus.

11. Poštovné a balné je pro fyzické osoby při objednávce do 700 Kč zpoplatněno 79 Kč. Při objednávce nad 700 Kč je poštovné a balné zdarma.

12. Titul(y) zaslané na ukázku jsou zaslány bezplatně. Příjemce takové tituly nemusí hradit, ani je zasílat zpět společnosti Taktik International, s. r. o.. Každá škola, potažmo učitel v České republice má možnost zažádat o 1 ks titulu z daného předmětu a ročníku na ukázku zdarma, a to v maximálním počtu 200 Ks na danou školu. Rozumí se titul určený pro výuku žáků.

13. V případě, že je dodané zboží neúplné, vadné nebo poškozené, je potřeba obratem kontaktovat vydavatelství. Společnost TAKTIK International, s. r. o. garantuje vyřízení reklamace do 15 pracovních dnů od přijetí reklamace na náklady společnosti.

14. Pokud není domluveno jinak, reklamované zboží je třeba zaslat na poštovní adresu skladu vydavatelství, ke zboží přiložit kopii faktury spolu s průvodním dopisem s popisem chyby nebo důvodu reklamace. Adresa skladu: Vydavatelství Taktik sklad, Komořanská 1900/63, Praha 12, 14300.

15. Jakékoliv kopírování, rozmnožování a šíření publikací vydavatelství nebo jejich částí bez souhlasu vydavatelství je protizákonné a trestné.


16. Společnost TAKTIK International, s. r. o. si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tyto podmínky a upozornit na to zákazníky na webové stránce v sekci Obchodní podmínky.

17. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za TAKTIK International, s. r. o., předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti TAKTIK International, s. r. o., telefonicky nebo na email taktik@etaktik.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu TAKTIK International, s. r. o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. TAKTIK International, s. r. o. vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který TAKTIK International, s. r. o., nabízí, vrátí TAKTIK International, s. r. o. Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. TAKTIK International, s. r. o. uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, TAKTIK International, s. r. o., není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

18. V případě sporu mezi Zákazníkem a TAKTIK International, s. r. o., může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

19. Se svými podněty nebo stížnostmi se můžete na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:


TELEFONICKY : tel.: 226 256 081 nebo 226 256 082 v době 7.45 – 16.15 hod.

ELEKTRONICKY : e-mail: taktik@Etaktik.cz

POŠTOU : TAKTIK International, s.r.o., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
TAKTIK International, s.r.o.

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.