Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

NavigaceNavigace 0
Hravá<br>přírodověda

Hravá
přírodovědaEdice učebnic a pracovních sešitů

 • Člověk a jeho svět podle RVP ZV
 • Souvislosti mezi přírodou a činností člověka
 • Směřuje k aktivnímu poznávání přírody

Další informace
Hravá<br>vlastivěda

Hravá
vlastivědaKompletní řada

 • Edice učebnic a pracovních sešitů
 • Interaktivní pracovní sešity
 • Zvýhodněné balíčky

Další informace
Hravá<br>matematika

Hravá
matematika


 • V souladu s RVP ZV
 • Sestavené odbornými pedagogy
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Podporuje také interaktivní výuku

Další informace
Hravá<br>prvouka

Hravá
prvoukaPro 1. až 3. ročník


 • Moderní pracovní sešity podle RVP
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Metodické příručky s náměty pro práci v hodině

Další informace
Hravá<br>čeština

Hravá
češtinaPro 1. stupeň

 • Kompletní řada českého jazyka
 • Splňuje požadavky podle RVP ZV
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Podporuje také interaktivní výuku

Další informace
 

DVPP: Hodnocení a sebehodnocení žáka | 23. 5. 2018

Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení a seznámit je s dalšími způsoby používanými v jiných školských systémech. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky nebo studenty, která by měla být pozitivně působící a nesoutěživá. Má podporovat vhodné edukační klima. Účastníci si prakticky vyzkouší nové způsoby hodnocení a získají i další praktické náměty do své praxe. Seminář je veden Mgr. Robertem Čapkem Ph.D. a uskuteční se 8. 6. 2018 v Brně.

DVPP: Mediální výchova Karlovy Vary | 16. 5. 2018

Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity. Pochopí vývoj médií a jejich vliv na společnost. Budou schopni vlastními slovy vysvětlit, jak on-line média s informací pracují. Rozliší osobní sdělení a fakta v mediálním obsahu. Interpretují televizní zpravodajství a dokáží v něm rozlišit. Seminář je veden odborníkem na mediální výchovu Mgr. Michalem Kaderkou a uskuteční se 7. 6. 2018 v Karlových Varech.

DVPP: Gramotnosti s využitím moderních technologií | 9. 5. 2018

V rámci kurzu získá účastník odborné kompetence pedagogů pro rozvoj gramotností, tedy porozumění nejen obsahu, ale také chápání souvislostí a jejich využití v praktickém životě. Obsahem semináře je také propojení moderních prvků ICT s rozvojem gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná). Kurz se uskuteční 1. 6. 2018 v Ústí nad Labem.