Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

NavigaceNavigace 0
Hravá<br>matematika

Hravá
matematika


 • V souladu s RVP ZV
 • Sestavené odbornými pedagogy
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Podporuje také interaktivní výuku

Další informace
Hravá<br>přírodověda

Hravá
přírodovědaEdice učebnic a pracovních sešitů

 • Člověk a jeho svět podle RVP ZV
 • Souvislosti mezi přírodou a činností člověka
 • Směřuje k aktivnímu poznávání přírody

Další informace
Hravá<br>vlastivěda

Hravá
vlastivědaKompletní řada

 • Edice učebnic a pracovních sešitů
 • Interaktivní pracovní sešity
 • Zvýhodněné balíčky

Další informace
Hravá<br>čeština

Hravá
češtinaPro 1. stupeň

 • Kompletní řada českého jazyka
 • Splňuje požadavky podle RVP ZV
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Podporuje také interaktivní výuku

Další informace
Hravá<br>prvouka

Hravá
prvoukaPro 1. až 3. ročník


 • Moderní pracovní sešity podle RVP
 • Barevné a inovativní úkoly
 • Metodické příručky s náměty pro práci v hodině

Další informace
 

Novinka: Barevné příklady 2 | 12. 6. 2018

Barevné příklady jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Barevné příklady nabízíme pro 1. - 3. ročník ZŠ. Můžete je využít při práci ve výuce, ale také pomocí nich procvičovat matematiku doma.

Hravá občanská výchova - pracovní sešity | 10. 6. 2018

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení. Učí žáky respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí žáků.

Novinka: Čtení s porozuměním 4 | 5. 6. 2018

Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit je součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najde také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Klade si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. V naší nabídce naleznete také pracovní sešity Čtení s porozuměním pro 2., 3. a 5. ročník.