Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0

Doložky MŠMT

Schvalovací doložky jsou v rámci českého školství opředeny mnoha mýty. Pojďme si proto v následujících řádcích ujasnit, jak to s nimi ve skutečnosti je.


Co to je schvalovací doložka?

Schvalovací doložku uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) na základě posouzení, zda jsou předložené učebnice a učební texty v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Smysl schvalovací doložky je především informační. Poskytuje uživatelům dané učebnice či učebního textu informaci o tom, že jsou z pohledu MŠMT splněny výše uvedené podmínky.


Mohou školy používat ve výuce učebnice a učební texty bez schvalovací doložky?

Tuto problematiku ošetřuje přímo školský zákon, který v § 27, odst. 2 jasně říká, že školy mohou při výuce kromě učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou používat i další učebnice a učební texty, pokud nejsou v rozporu s cíli vzdělávání stanovenými tímto zákonem, rámcovými vzdělávacími programy nebo právními předpisy a pokud svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. Také je jasně stanoveno, že o použití učebnic a učebních textů rozhoduje ředitel školy.


Může Česká školní inspekce požadovat, aby škola nakupovala pouze učebnice a učební texty, které mají schvalovací doložky?

Jak vyplývá z předchozích řádků i z následujících vyjádření, Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) nemůže v žádném případě požadovat po vedení škol, aby používalo pouze učebnice a učební texty se schvalovací doložkou.


Vyjádření MŠMT

Vyjádření MŠMT, jehož originál přikládáme, cituje § 27, odst. 2 školského zákona a dodává, že ČŠI nemůže po školách požadovat, aby používaly pouze učebnice s udělenou schvalovací doložkou.

Vyjádření MŠMT

Vyjádření ČŠI

ČŠI ve svém vyjádření, které v plném znění najdete přiložené, potvrzuje, že požadovat či dokonce nařizovat školám využívat pouze učebnice a učební texty se schvalovacími doložkami, by bylo v rozporu s § 27, odst. 2 školského zákona. Doplňuje, že pokud by se tak stalo, je možné se obrátit na ředitele místně příslušného inspektorátu. Samozřejmě je nutné doložit, kdo a kdy takto postupoval.

Vyjádření ČŠI

Taktik a schvalovací doložky

Schvalovací doložky mají tedy informativní charakter, což je důvod, proč je na základě našich předložených žádostí na MŠMT získáváme. Abychom zjednodušili orientaci v našem portfoliu, postupně získáváme schvalovací doložky na všechny naše učebnice a učební texty. V přiloženém přehledu portfolia jsme vyznačili, které učebnice a učební texty již doložku mají a u těch, na které je možné podat žádost o doložku, uvádíme předpokládané termíny, kdy bude doložka udělena. S tím, jak budeme rozšiřovat nabídku našich produktů, budeme k nim postupně doplňovat i schvalovací doložky.

Naše doložky

Závěrem

Dle zákona a také vyjádření MŠMT a ČŠI nejsou schvalovací doložky nezbytné pro používání učebnic a učebních textů ve výuce v případě, že tyto učebnice, resp. učební texty, jsou zcela v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, rámcovými vzdělávacími programy a právními předpisy. Ředitelé škol společně s učiteli si tedy mohou svobodně vybrat, z jakých učebnic a učebních textů budou učit. Doufáme, že jsme tímto pomohli objasnit oblast českého školství, která nemusela být všem na první pohled srozumitelná.

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.