Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
Hravá abeceda
Hravá abeceda
 • 72 Kč 15 ks a více
 • 82 Kč méně než 15 ks
 • Cena:
 • 82 Kč méně než 15 ks
 • 72 Kč 15 ks více

Počet kusů

Hravá abeceda

Skladem - zasíláme ihned!

Hravá abeceda

Pracovní sešit obsahuje hravá cvíčení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické třídy a zábavné říkanky. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí.

 • 72 Kč 15 ks a více
 • 82 Kč méně než 15 ks

Doložka MŠMT

 • Cena:
 • 82 Kč méně než 15 ks
 • 72 Kč 15 ks více

Počet kusů

Pracovní sešit obsahuje hravá cvíčení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické třídy a zábavné říkanky. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí.

Obsah


Upozornění: Titul "Hravá abeceda" objednávejte s titulem "Hravý slabikář" a "Hravá čítanka". Titul "Hravý slabikář - nová edice" a "Hravá čítanka - nová edice" je součástí jiné ediční řady.


V souladu s RVP ZV

 • Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků
 • Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou
 • Pracovní sešit vhodně doplňuje Hravý slabikář a Hravá čítanka 1. K procvičování psaní je vhodné doplnit pracovní sešit písankami
 • Sešit je rozdělen do dvou oddílů: nácvik čtení a nácvik grafomotoriky
 • Pracovní sešit obsahuje hravá cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti naučí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou
 • K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické třídy
 • Úkoly doprovázejí básničky a říkanky

Pracovní sešit obsahuje:

 • Pozorování shod a rozdílů, rozvoj zrakového vnímání
 • Čtení obrázků v řadě jedním dechem
 • Rozdělování slov na slabiky
 • Vyvození a čtení prvních slabik
 • Dlouhé a krátké samohlásky
 • Spojení slabiky s obrázkem
 • Analýza a syntéza slabik
 • Nácvik čtení jednoduchých slov
 • Vytváření vět s obrázky
 • Souvislá klikatá čára, tečky, vodorovná rovná čára
 • Nácvik horního a dolního oblouku
 • Vlnovka
 • Závitnice, přímé čáry
 • Nácvik horní kličky
 • Nácvik horního a dolního zátrhu
 • Ovál

Počet stran: 48 celobarevných stran A4


Proč učit s TAKTIKem?


 • V rámci naší koncepce pro výuku na prvním stupni ZŠ nabízíme ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů, doplněnou o celou řadu dalších nástrojů
 • Učitel získává možnost poskládat si výuku dle svého uvážení
 • Nabídka je rozšířena o slohovou výchovu, čítanky, písanky, čtenářský deník, pracovní listy a přípravu na přijímací řízení na víceletá gymnázia
 • Interaktivní verze titulů pro 1. a 2. ročník
 • Všechny tituly jsou v souladu s RVP

Součástí koncepce pro první stupeň základních škol je ucelená řada učebnic a pracovních sešitů která je vhodně doplněna o celou řadu dalších nástrojů (písanky, čítanky, Hravou abecedu, pracovní listy, čtenářský deník, slohovou výchovu, přijímačky). Učitel získává možnost pracovat s dalšími nástroji tak, aby dle svého vlastního uvážení poskládal výuku a naplnil ŠVP, případně si výuku vhodně doplnil podle potřeb konkrétní třídy, kterou právě vyučuje. Základem výuky češtiny v první třídě je Hravý slabikář a Hravá abeceda, které jsou koncipovány pro výuku češtiny analyticko-syntetickou metodou. Obecně je naším cílem motivovat žáky k práci s našimi učebnicemi a pracovními sešity, proto usilujeme o tvořivost a typologickou a obsahovou pestrost všech textů a úloh.

Pracovní sešity Hravá slohová výchova jsou určeny pro žáky 3. - 5. ročníku. Obsahují všechna témata z RVP, která jsou vhodná pro práci žáků v hodině. Učiteli tak usnadňují přípravu a kompletně pokrývají výuku slohu pro všechny tři ročníky. Pracovní sešity se zaměřují na komunikační a slohovou výchovu. Učí tedy využívat mateřštinu v mluvené i písemné podobě, vyjádřit své pocity, vnímat okolní svět a také sebe sama. V rámci tématu hodiny se vždy věnují konkrétnímu slohovému útvaru. Mimo jiného žáci procvičí tzv. myšlenkové mapy.


Můj čtenářský deník je pomůcka pro zápisy povinné a nepovinné četby. Žák dostává předpřipravenou osnovu, která usnadňuje záznam o přečtené knize. Pro názornost je na začátku zpracována ukázka, podle které se mohou žáci řídit. Můj čtenářský deník nahrazuje klasický sešit, který si museli žáci sami vytvářet. S naším čtenářským deníkem mohou přímo zaznamenávat přečtené knihy. Ten je navíc doplněn o zábavné úkoly, jehož vyplněním žáci prokáží, že knihu doopravdy přečetli. V závěru je čtenářský deník doplněn o seznam doporučené literatury.

Hravé čítanky jsou pracovní učebnice, které se zaměřují na porozumění a práci s textem. Napomáhají tak zlepšovat čtení s porozuměním, které je problematickou oblastí v rámci našeho školství. V čítankách naleznete dostatek textů a literárních úryvků na celý školní rok, které jsou doplněné o pravidla a úkoly pro čtenářské dílny. Čítanky také nabízí podněty ke scénkám, které v rámci dramatizace učí slušnému chování. Celou učebnicí provází autorský příběh. Součástí je procvičování znalosti literárních děl a jejich autorů, podněty pro diskuzi a tipy do hodiny pro učitele. Literární žánry se žáci učí nenásilnou formou prostřednictvím křížovek a jednotlivé úryvky z knih hodnotí pomocí vybarvování.

Skvělým doplněním písanek jsou jejich interaktivní verze, které učiteli umožňují názorně na interaktivní tabuli zobrazovat jednotlivé tahy a přitom se pohybovat přímo mezi žáky a opravovat jejich případné nedostatky. S cílem o rozšíření výuky pro talentované žáky jsou vytvořeny Hravé pracovní listy s doplňujícími úlohami, které jsou určeny ke kopírování. Pro žáky, kteří se v 5. ročníku připravují na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, jsou určeny naše Přijímačky v pohodě. Žáci v nich získají jasnou představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity v ostré verzi přijímacího řízení. Nově jsou doplněny o možnost elektronického srovnání dosažených výsledků v cvičných testech.Školní lapbook - Samohlásky. Souhlásky Školní lapbook - Samohlásky. Souhlásky 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Školní lapbook - Čeština: Podstatná jména a slovesa Školní lapbook - Čeština: Podstatná jména a slovesa 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Balíček pro celý 1. ročník Balíček pro celý 1. ročník 595 Kč 15 ks a více 635 Kč méně než 15 ks Hravá abeceda Hravá abeceda 72 Kč 15 ks a více 82 Kč méně než 15 ks Hravý slabikář Hravý slabikář 109 Kč 15 ks a více 119 Kč méně než 15 ks Hravá čítanka 1 Hravá čítanka 1 87 Kč 15 ks a více 97 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 1. ročník - 1. díl Hravá písanka pro 1. ročník - 1. díl 32 Kč 15 ks a více 42 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 1. ročník - 2. díl Hravá písanka pro 1. ročník - 2. díl 22 Kč 15 ks a více 28 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 1. ročník - 3. díl Hravá písanka pro 1. ročník - 3. díl 22 Kč 15 ks a více 28 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 1. ročník - 4. díl Hravá písanka pro 1. ročník - 4. díl 22 Kč 15 ks a více 28 Kč méně než 15 ks Pracovní listy pro 1. ročník Pracovní listy pro 1. ročník 990 Kč Hravá čeština 2 - pracovní sešit Hravá čeština 2 - pracovní sešit 105 Kč 15 ks a více 115 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 2 - učebnice Hravá čeština 2 - učebnice 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Hravá čítanka 2 Hravá čítanka 2 94 Kč 15 ks a více 104 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 2. ročník - 1. díl Hravá písanka pro 2. ročník - 1. díl 28 Kč 15 ks a více 38 Kč méně než 15 ks Hravá písanka pro 2. ročník - 2. díl Hravá písanka pro 2. ročník - 2. díl 28 Kč 15 ks a více 38 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 3 - pracovní sešit Hravá čeština 3 - pracovní sešit 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 3 - učebnice Hravá čeština 3 - učebnice 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Hravá čítanka 3 Hravá čítanka 3 94 Kč 15 ks a více 104 Kč méně než 15 ks Hravá slohová výchova 3 - pracovní sešit Hravá slohová výchova 3 - pracovní sešit 65 Kč 15 ks a více 75 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 4 - pracovní sešit Hravá čeština 4 - pracovní sešit 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 4 - učebnice Hravá čeština 4 - učebnice 109 Kč 15 ks a více 119 Kč méně než 15 ks Hravá čítanka 4 Hravá čítanka 4 94 Kč 15 ks a více 104 Kč méně než 15 ks Hravá slohová výchova 4 - pracovní sešit Hravá slohová výchova 4 - pracovní sešit 65 Kč 15 ks a více 75 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 5 - pracovní sešit Hravá čeština 5 - pracovní sešit 98 Kč 15 ks a více 108 Kč méně než 15 ks Hravá čeština 5 - učebnice Hravá čeština 5 - učebnice 109 Kč 15 ks a více 119 Kč méně než 15 ks Hravá čítanka 5 Hravá čítanka 5 94 Kč 15 ks a více 104 Kč méně než 15 ks Hravá slohová výchova 5 - pracovní sešit Hravá slohová výchova 5 - pracovní sešit 65 Kč 15 ks a více 75 Kč méně než 15 ks Můj čtenářský deník pro 1. stupeň Můj čtenářský deník pro 1. stupeň 72 Kč 15 ks a více 82 Kč méně než 15 ks Prázdninový deník Prázdninový deník 99 Kč

TAKTIK International, s.r.o.
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Telefon: 226 256 081
Mobil: 226256081
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 1900/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.