Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
Český jazyk pro SOŠ - učebnice
Český jazyk pro SOŠ - učebnice
 • 259 Kč 15 ks a více
 • 269 Kč méně než 15 ks
 • Cena:
 • 269 Kč méně než 15 ks
 • 259 Kč 15 ks více

Počet kusů

Český jazyk pro SOŠ - učebnice

Novinka

Skladem - zasíláme ihned!

Český jazyk pro SOŠ - učebnice

Učebnice a pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či života středoškolského studenta.

Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních materiálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost.


 • 259 Kč 15 ks a více
 • 269 Kč méně než 15 ks
 • Cena:
 • 269 Kč méně než 15 ks
 • 259 Kč 15 ks více

Počet kusů

Učebnice a pracovní sešit českého jazyka pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, proloženo úlohami zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či života středoškolského studenta.

Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních materiálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezipředmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost.


Obsah


Kromě tradičních cvičení obsahuje pracovní sešit i úlohy k práci s textem (porozumění a korektura), úlohy k podpoře samostatného myšlení, formulování vlastního názoru a rozvoji slovní zásoby.

Příloha obsahuje přehled gramatiky, souhrnné testy a přípravu na didaktický test k maturitě.

Klíč je dostupný on-line, proto je sešit vhodný také k domácí přípravě nebo k ověření znalostí při zkoušení.


Obsah:


JAZYK   

Obecný výklad o jazyce

 • Jazyk, řeč a komunikace
 • Jazykověda a její disciplíny
 • Evropské a světové jazyky, jazykové skupiny
 • Národní jazyk a jeho útvary

Zvuková stránka jazyka

 • Fonetika a fonologie
 • Systém českých hlásek
 • Slovo a věta
 • Spisovná výslovnost          

Grafická stránka jazyka

 • Písmo a písemný projev
 • Principy českého pravopisu

Slovní zásoba   

 • Slovo a slovníky
 • Slovo a jeho význam
 • Slovní zásoba a její vrstvy
 • Obohacování slovní zásoby  

Tvoření slov      

 • Slovo a jeho stavba
 • Odvozování
 • Skládání
 • Zkracování       

Tvarosloví          

 • Třídění slov na slovní druhy
 • Jména a jejich mluvnické kategorie
 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Zájmena
 • Číslovky
 • Slovesa
 • Příslovce
 • Předložky
 • Spojky
 • Částice
 • Citoslovce         

Skladba

 • Větná skladba
 • Základní větné členy
 • Rozvíjející větné členy
 • Odchylky od pravidelné vět. stavby
 • Typy souvětí
 • Interpunkce ve větě jednoduché/souvětí

               

SLOH    

 • Nauka o slohu
 • Text a jeho struktura
 • Text a informace
 • Slohové postupy
 • Styl projevů mluvených a písemných
 • Styl prostěsdělovací
 • Styl administrativní
 • Styl publicistický
 • Styl odborný
 • Styl umělecký
 • Styl řečnický

               

KOMUNIKACE  

 • Základy mezilidské komunikace
 • Komunikační situace a strategie
 • Komunikace v práci
 • Komunikace interkulturní
 • Komunikace masová
 • Masová média
 • Reklama

                           

PŘÍLOHY             

 • Slovníček jazykovědných pojmů
 • Souhrn gramatiky
 • Souhrnná gramatická cvičení
 • Příprava k maturitě
 • Formální zásady při psaní textů
 • Klíč ke cvičením
 • Rejstřík
 • Seznam doporučené odborné lit.


Počet stran: 192 celobarevných stran A4

Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Telefon: 226 256 081
Mobil: 226256081
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 1900/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.