Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
Balíček Český jazyk 2 - nová edice
Balíček Český jazyk 2 - nová edice
 • 290 Kč 15 ks a více
 • 310 Kč méně než 15 ks

Seznam doložek MŠMT

 • Cena:
 • 310 Kč méně než 15 ks
 • 290 Kč 15 ks více

Počet kusů

Balíček Český jazyk 2 - nová edice

Akce

Skladem - zasíláme ihned!

Balíček Český jazyk 2 - nová edice

Koncepce vychází z analyticko-syntetické metody a jejím cílem je položení pevných základů čtenářské gramotnosti. Její plynulý rozvoj umožňují prvky, které jsou v koncepci uplatněny na základě dlouholetých zkušeností autorek s výukou na 1. stupni ZŠ.

Nová edice obsahuje hravá cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. V tomto balíčku získáte za zvýhodněnou cenu celou naši nabídku z češtiny pro 2. ročník.

Celá edice je koncepčně postavená na tradičních principech vyučování. Grafické zpracování učebnic ulehčuje orientaci a ilustrace doprovázející text zvyšují motivaci dětí. Důraz je kladen nejen na oblast počátečního čtení, ale také na rozvoj psaní a vyjadřování.


Celou sadou provázejí holčička Ema a kluk Tom. Děti se s nimi snadno ztotožní a to jim pomáhá překonávat školní úskalí. • 290 Kč 15 ks a více
 • 310 Kč méně než 15 ks

Seznam doložek MŠMT

 • Cena:
 • 310 Kč méně než 15 ks
 • 290 Kč 15 ks více

Počet kusů

Koncepce vychází z analyticko-syntetické metody a jejím cílem je položení pevných základů čtenářské gramotnosti. Její plynulý rozvoj umožňují prvky, které jsou v koncepci uplatněny na základě dlouholetých zkušeností autorek s výukou na 1. stupni ZŠ.

Nová edice obsahuje hravá cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. V tomto balíčku získáte za zvýhodněnou cenu celou naši nabídku z češtiny pro 2. ročník.

Celá edice je koncepčně postavená na tradičních principech vyučování. Grafické zpracování učebnic ulehčuje orientaci a ilustrace doprovázející text zvyšují motivaci dětí. Důraz je kladen nejen na oblast počátečního čtení, ale také na rozvoj psaní a vyjadřování.


Celou sadou provázejí holčička Ema a kluk Tom. Děti se s nimi snadno ztotožní a to jim pomáhá překonávat školní úskalí.Prezentace

Všechny učebnice provází Ema a Tom, malí hrdinové blízcí světu dětí. Jsou dětem inspirací a ti s nimi prožívají různá zajímavá dobrodružství - až do pátého ročníku.

NOVÁ EDICE


 • Vylepšená grafika s důrazem na jednoduchost, přehlednost a zapamatovatelnost
 • Spousta opakování, souhrnná opakování a soubor diktátů
 • Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, které rozvíjejí představivost žáků
 • Všechny učebnice doprovází Ema a Tom
 • Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou
 • Hravé úlohy, doplňovačky, rébusy, spojovačky, omalovánky a komiksy
 • Důraz na mezipředmětové vztahy - cvičení propojena s Matematikou a Prvoukou


Český jazyk 2 - učebnice - nová edice

11 hlavních témat


1. Škola

 • Úvod
 • Opakování učiva 1. ročníku

2. Můj domov

 • O větách
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy

3. Rodina a kamarádi

 • Druhy vět
 • Pořádek vět v příběhu (sloh)

4. Život na podzim

 • Abeceda a písmo
 • Rozhovor

5. Knížka jako kamarád

 • Slovo a slovní význam
 • Přísloví

6. Zimní zvyky a obyčeje

 • Rozdělení hlásek
 • Vyprávění podle osnovy (sloh)

7. Sportování v zimě

 • Psaní „y/ý“ po tvrdých souhláskách
 • Psaní „i/í“ po měkkých souhláskách

8. Ve společnosti

 • Psaní „dy/di“, „ty/ti“, „ny/ni“
 • Komiks (sloh)

9. Zvyky a obyčeje na jaře

 • Tvary slov, slovo příbuzné
 • Párové souhlásky
 • Popis zvířete (sloh)
 • Velikonoce (sloh)

10. Dobrodružství v přírodě

 • Popis postavy (sloh)
 • Slovní druhy
 • Popis pracovního postupu (sloh)

11.Výlety

 • Psaní velkých písmen
 • Vlastní názor (sloh)
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Dopis (sloh)


Souhrnné opakování

Rébusy a hrátky se slovy

Diktáty

Seznam použité literatury


Počet stran: 120 celobarevných stran A4

Český jazyk 2 - pracovní sešit - 1. díl nová edice

7 hlavních témat


1. Škola

 • Opakování učiva 1. ročníku

2. Můj domov

 • O větách
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy

3. Rodina a kamarádi

 • Oznamovací věty
 • Tázací věty
 • Přací věty
 • Pořádek vět v příběhu (sloh)

4. Život na podzim

 • Abeceda a písmo
 • Rozhovor (sloh)

5. Knížka jako kamarád

 • Slovo a slovní význam
 • Pořádek slov ve větě
 • Slova nadřazená a podřazená
 • Slova souřadná
 • Slova protikladná a souznačná
 • Slova mnohoznačná
 • Přísloví (sloh)

6. Zimní zvyky a obyčeje

 • Rozdělení hlásek
 • Dělení slov na konci řádku
 • Samohlásky
 • Psaní "u/ú/ů"
 • Souhlásky
 • Hlásky - slabikotvorné, hlásková stavba slov
 • Vyprávění podle osnovy (sloh)

7. Sportování v zimě

 • Psaní „y/ý“ po tvrdých souhláskách
 • Psaní „i/í“ po měkkých souhláskách


Testy

Počet stran: 48 celobarevných stran A4

Český jazyk 2 - pracovní sešit - 2.díl nová edice

4 hlavní témata


8. Ve společnosti

 • Psaní „dy/di“, „ty/ti“, „ny/ni“
 • Opakování
 • Komiks (sloh)

9. Zvyky a obyčeje na jaře

 • Tvary slov, slovo příbuzné
 • Párové souhlásky
 • Psaní „b/p“, „d/t“ na konci.
 • Psaní „b/p“, „d/t“ uprostřed slov.
 • Psaní „h/ch“, „v/f“ na konci
 • Psaní „h/ch“, „v/f“ uprostřed slov
 • Psaní „z/s“, „ž/š“ na konci
 • Psaní „z/s“, „ž/š“ uprostřed slov
 • Psaní „d/t“, „ď/ť“ na konci a uprostřed
 • Popis zvířete (sloh)
 • Velikonoční zvyky a tradice (sloh)
 • Slova s „dě, tě, ně
 • Slova s „bě, pě, vě, fě, mě
 • Jednoduchý popis pohádkové postavy (sloh).

10. Dobrodružství v přírodě

 • Slovní druhy
 • Podstatná jména
 • Slovesa.
 • Předložky a spojky
 • Jednoduchý popis pracovního postupu (sloh)

11.Výlety

 • Psaní velkých písmen
 • Vlastní jména
 • Místní jména
 • Vlastní názor (sloh)
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Dopis (sloh)


Souhrnné opakování

Počet stran: 48 celobarevných stran A4

ČESKÝ JAZYK 2 - PÍSANKA 1. a 2. DÍL - NOVÁ EDICE

Písanky obsahují:


 • Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, ale také na celkový rozvoj žáků
 • Písanky respektují sklony písma nejvíce doporučované odborníky
 • Písanka obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy
 • Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou


Počet stran: 36 celobarevných stran A4

Lada Bárová

"Líbí se mi celková přehlednost a samotné pojetí edukačního systému. Je mnohem jednodušší žákům vysvětlit probírané jevy. Hodiny se stávají zábavnějšími i přesto, že zvládneme více cvičení pro zapamatování."

Bonusové materiály

Bonusový materiál:

Balíček Český jazyk 2 - nová edice na každých 15ks získáváte 1ks Balíček Český jazyk 2 - nová edice
Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - 1. díl nová edice (na 1 rok) na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - 1. díl nová edice (na 1 rok)
Interaktivní učebnice Hravý Český jazyk 2 - nová edice (na 1 rok) na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní učebnice Hravý Český jazyk 2 - nová edice (na 1 rok)
Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - 2. díl nová edice (na 1 rok) na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - 2. díl nová edice (na 1 rok)
Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - písanka 2. díl - nová edice (na 1 rok) na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - písanka 2. díl - nová edice (na 1 rok)
Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - písanka 1. díl - nová edice (na 1 rok) na každých 15ks získáváte 1ks Interaktivní sešit Hravý Český jazyk 2 - písanka 1. díl - nová edice (na 1 rok)
Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:
TVVP a řešení

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.