Vyberte prosím pobočku zásilkovny.

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Hledanému výrazu, neodpovídají žádné záznamy.

0 Kč

NavigaceNavigace Taktik 0
Balíček Hravá hudební výchova 5
Balíček Hravá hudební výchova 5
 • 195 Kč 15 ks a více
 • 215 Kč méně než 15 ks

Seznam doložek MŠMT

 • Cena:
 • 215 Kč méně než 15 ks
 • 195 Kč 15 ks více

Počet kusů

Balíček Hravá hudební výchova 5

Novinka

Skladem - zasíláme ihned!

Balíček Hravá hudební výchova 5

Perfektní hodiny hudebky pro všechny - bez nutnosti přípravy a vrozeného talentu. Unikátní řada s novým přístupem. Hudba bude všechny těšit. :-)

Balíček učebnic a pracovních sešitů pro výuku Hudební výchovy pro 5. třídu základních škol.

Pracovní sešit a učebnice Hravá hudební výchova 5 je sestaven pro radost z hudby a společný zážitek z muzicírování. Motivuje k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh a obrázků, nebo dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí. 


 • 195 Kč 15 ks a více
 • 215 Kč méně než 15 ks

Seznam doložek MŠMT

 • Cena:
 • 215 Kč méně než 15 ks
 • 195 Kč 15 ks více

Počet kusů

Perfektní hodiny hudebky pro všechny - bez nutnosti přípravy a vrozeného talentu. Unikátní řada s novým přístupem. Hudba bude všechny těšit. :-)

Balíček učebnic a pracovních sešitů pro výuku Hudební výchovy pro 5. třídu základních škol.

Pracovní sešit a učebnice Hravá hudební výchova 5 je sestaven pro radost z hudby a společný zážitek z muzicírování. Motivuje k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh a obrázků, nebo dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí. 


Více informací

V souladu s RVP ZV

Děti na prvním stupni jsou bezprostřední, mají velkou představivost a nebojí se otevřít. Neomezujme je ve tvoření. Poskytněme jim různorodé podněty ve srozumitelné formě.

Pomocí naší Hravé hudební výchovy a mnoha pestrých námětů na činnosti, které jsme pro Vás připravili v metodické příručce, můžete děti rozvíjet v mnoha rovinách jejich osobnosti.

Prožijete s žáky spousty perfektních hodin, na které se budou vždy těšit, bez nutnosti přípravy.


Bohatá náplň pestrých činností rozvíjí v žácích nejen kladný vztah k hudbě, ale zlepšuje jejich soustředění, motivaci a napomáhá k seberealizaci. Naučí se uvolnit.

Zlepší se sociální inteligence žáků. Společné prožitky, kdy souhra všech vytvoří nejen zvukově bohatou píseň, ale i sblíží děti v kolektivu.

Hravá hudební výchova netíhne k teorii. K ní se děti dostávají až od vlastního hudebního prožitku a následně ji uplatňují v dalších činnostech.

Při námi sestavených cvičeních žáci zapojují obě hemisféry. Sluchové činnosti zlepšují intonaci, což má příznivý vliv na učení jazyků. Hudební myšlení rozvíjí například i matematické dovednosti.

Rozvoj hudebního sluchu

Důraz na rozvíjení hudebního sluchu je klíčový pro výuku hudby. Vyučující by měli věnovat čas cvičení sluchových dovedností, rozlišování tónů a rytmu a podporovat schopnost žáků rozpoznávat melodie a akordy.

Praktické dovednosti

Umožněte žákům aktivně se podílet na hudbě. Zahrnuje to učení se na hudební nástroje, které jsou vhodné pro začátečníky. Například kytara, klavír, flétna a další nástroje.

Balíček Hravá hudební výchova 5

Hudební teorie

Učte žáky základy hudební teorie, včetně notace, rytmu, harmonie a složitějších konceptů.

Podpora kreativity

Veďte žáky k experimentování s hudbou, zkoušení nových nápadů a rozvíjení vlastního hudebního vkusu.

Balíček Hravá hudební výchova 5


 • Žák je aktivní provozovatel hudby, zpěvu, hry na tělo a dalších nonverbálních projevů.
 • Děti se během výuky mohou realizovat a upevnit kolektiv při společných aktivitách.
 • Každá hodina začíná hudebním pozdravem a končí hudebním rozloučením.
 • Výuka má jasnou strukturu, která v dětech buduje smysl pro řád, snáze se uvolní, když vědí, co je čeká.
 • V rámci hodiny se střídají aktivní a relaxační fáze. I během uklidňujících aktivit se žáci učí.
 • Důraz je kladen na činnostní pojetí hodin hudební výchovy.
 • Žák postupuje zábavnou a přirozenou formou od hudebních zážitků k vědomostem.

Pracovní sešit obsahuje:


 • skládá se z 10 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými ve vlastivědě a přírodovědě 
 • doplňuje učebnici a umožňuje žákům si formou rozmanitých úloh důkladně a zábavně procvičit hudebněnaukové učivo 
 • je úzce spjat s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy; důraz je kladen také na propojení s výtvarnou výchovou, k čemuž přispěla spolupráce se zkušenou odbornicí na tuto problematiku 
 • má moderní a atraktivní grafické zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografií 
 • kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení a napomohly jim k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí 
 • zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky a další prvky spojené s hudebněnaukovým učivem, dále hudební nástroje a jejich názvy 
 • publikaci uzavírá obrázek klaviatury s vyznačenými vybranými oktávami a jmény daných not a zvětšená notová osnova k procvičování polohy not v houslovém klíči; formou QR kódu jsou také připojeny prázdné notové osnovy 
 • k učebnici a pracovnímu sešitu je dostupné CD s nahrávkami poslechových skladeb, rozezpívání i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

Počet stran: 56 stran formátu A4

UČEBNICE OBSAHUJE:


 • skládá se z 10 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými ve vlastivědě a přírodovědě 
 • je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy; důraz je kladen také na propojení s výtvarnou výchovou, k čemuž přispěla spolupráce se zkušenou odbornicí na tuto problematiku
 • doplňuje ji pracovní sešit, ve kterém si žáci mohou důkladně procvičit hudebněnaukové učivo a v němž také najdou přílohu s novými kartičkami s hudebními značkami, hudebními nástroji a jejich názvy apod. 
 • má moderní a atraktivní grafické zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografií
 • kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí
 • zahrnuje slovníčky probraných pojmů a hudebních skladatelů a rejstřík využitých písní
 • k učebnici a pracovnímu sešitu je dostupné CD s nahrávkami poslechových skladeb, rozezpívání i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

Rozsah: 108 stran formátu B5

Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka
IČ: 284 95 802
Argentinská 1621/36
170 00, Praha 7
Obchodní podmínky

Kontakt
Zákaznická linka: 226 256 081
Linka pro fakturaci: 226 256 084
Email: taktik@Etaktik.cz
GDPR

Sklad:
Komořanská 326/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.