VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ III.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické poznatky související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem. Součástí vzdělávacího programu tvorba modelových hodin. Získání komplexního přehledu o poradenské síti zajišťující speciálně pedagogickou podporu, ale také úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a rodinou - prohlubující informace. Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, metodickými postupy a pracovními listy

Přehled témat výuky:

  1. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s PAS – pokračování z VP I. a II. (1 hodina)
  2. Strukturované učení jako základ výchovných metod, vliv na vzdělávání - pokračování z VP I. a II. (1 hodina)
  3. Metodika strukturovaného učení ve výuce trivia - pokračování z VP II. (3 hodiny)
  4. Příprava modelových hodin – pokračování z VP II. (1 hodina)
  5. Pomůcky k sestavování strukturovaných úkolů - pokračování z VP II. (1 hodina)
  6. Mimoškolní aktivity u žáků s PAS. (1 hodina)
Vzdělávací cíl: Cílem vzdělávacího programu je představit podmínky procesu inkluze žáků s PAS. Seznámit pedagogy s metodou strukturovaného učení. Účastníci získají prohlubující informace o metodice strukturovaného učení k výuce trivia. Pedagogové si prohloubí dovednosti jak připravovat strukturované úkoly pro žáky s autismem. Program vzdělávací akce je dále zaměřen na mimoškolní aktivity jako formy prevence problémového chování žáka s autismem.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitelé I. a II. stupně ZŠ; Speciální pedagogové; Asistenti pedagog; Ředitelé škol; Výchovní poradci.