VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Dopravní abeceda - zážitkové lekce v dopravní výchově, projektové vyučování

Lektor: PaedDr. Lenka Frajerová

Obsah: Obsahem programu je ukázat pedagogům a pracovníkům ve vzdělávání, jak uchopit téma dopravní výchovy a naučit je s ním pracovat zajímavě, neotřelými metodami a v souvislostech s ostatními předměty, jak jej zařadit do výuky. Ukáže tuto práci z praktického pohledu a její využití. Pedagogové se seznámí přímo s představovanými metodami a vyzkoušejí si lekce dopravní výchovy připravit a vést. Detailně se věnuje i přípravě metodiků prevence.   Vzdělávací program pedagogům názorně demonstruje, jak mají metody používat, jak jimi zefektivnit svoji práci a přidat jí na atraktivitě pro žáky i sebe samotné. Vzdělávací program ukáže pedagogům cestu, jak zařadit dopravní výchovu do ŠVP.

  • Dopravní abeceda primárně vznikla jako podpůrný program pro přímé vzdělávání žáků na základních školách a dětí ve volnočasových aktivitách. Součástí jsou dva vzdělávací programy akreditované v systému DVPP na MŠMT, které pomáhají naplnit obsah, cíle a výstupy dopravní výchovy na základních školách.
  • Program je realizován zážitkovou formou a účastníci jsou po celou dobu jeho aktivními aktéry. Děti, žáci si na platformě modelových situací osvojí bezpečné chování a pracovníci ve vzdělávání si osvojí málo používané metody a další lekce tak budou moci realizovat sami.
  • To vše pod vedením zkušeného odborného akreditovaného lektora s dvacetiletou praxí v oboru a ve vzdělávání. Metody jsou předváděny v rámci běžné výuky, družiny, neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit.
Vzdělávací cíl: Vzdělávací program podpoří profesní růst pracovníků ve vzdělávání. Využívá interaktivní výukové metody jako jsou: tandemová výuka, vrstevnické vzdělávání a zážitková pedagogika. Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání se na konkrétním tématu naučí uvedené metody aplikovat do dalších vzdělávacích oborů a využít je i v rámci inkluzívního vzdělávání pro žáky se SVP.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cílová skupina: Pedagogové, pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, zájmové organizace, veřejnost.