VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Asistent pedagoga ve školní praxi

Lektorka: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Obsah: Kompetence asistenta pedagoga a jeho pozice v pedagogickém sboru. Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště. Metodické vedení asistenta pedagoga.

Přehled témat výuky:

 1. Nové legislativní změny v pojetí práce asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 2. Zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 3. Kompetence asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 4. Role asistenta pedagoga, osobního asistenta, školního asistenta. (0,5 hodina)
 5. Pracovní náplň asistenta pedagoga. (1 hodina)
 6. Role učitele ve třídě, v níž působí asistent pedagoga. (0,5 hodina)
 7. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga, kooperace s rodiči. (0,5 hodina)
 8. Metodické vedení asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 9. Osobnost asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 10. Vztah asistenta pedagoga k žákovi, spolupráce v rámci třídního kolektivu. (0,5 hodina)
 11. Další vzdělávání asistenta pedagoga. (0,5 hodina)
 12. Charakteristika žáků s potřebou podpůrných opatření. (1 hodina)
 13. Podíl asistenta pedagoga na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. (0,5 hodina)
 14. Příklady z praxe, náměty, metody práce. (0,5 hodina)
Vzdělávací cíl: Účastník získá komplexní přehled o legislativních změnách, vyplývajících z novely školského zákona a jejich vliv na podpůrné opatření formou asistenta pedagoga a školního asistenta. Seznámí se s kompetencemi a náplní práce asistenta pedagoga. Rozšíří si poznatky o spolupráci učitele a asistenta pedagoga, jeho podílu na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Vztah asistenta pedagoga k žákovi, spolupráce v rámci třídního kolektivu. Seznámí se s charakteristikou žáků s potřebou podpůrných opatření.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitelé I. a II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií; Speciální pedagogové; Školní psychologové; Metodici prevence; Asistenti pedagoga; Ředitelé škol.