Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky 26. 11. 2018 – Olomouc

Momentálně nedostupné

Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky 26. 11. 2018 – Olomouc

Akreditovaný vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků
Můžete uplatnit v Šablonách
Místo konání:
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21, Olomouc
Termín konání: 26. 11. 2018 od 8.30 do 15.30
Anotace kurzu:
Vymezení problémového chování, proč jsou některé třídy problémové, neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem, modelové situace komunikace mezi učitelem a žákem.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina:
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, psychologové
Lektorka:
Mgr. Monika Fojtáchová
Maximální počet účastníků:
15
Občerstvení:
Coffee break
Důležité: Při objednávce uveďte do poznámky jméno/a účastníků kurzu, na které má být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.
  • 1 400 Kč

Akreditace MŠMT

  • Cena:
  • 1 400 Kč
Obsah

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je seznámit účastníky se situacemi na straně dítěte, které mohou být zdrojem problémového chování dítěte. Ať už je to rozvodová situace v rodině, nízká socioekonomická úroveň rodiny či nepřijetí dítěte kolektivem apod. Přístup lektorky k možným příčinám nepříznivého chování dítěte se opírá zejména o neuspokojení potřeb dítěte, které svým neproduktivním chováním upozorňuje na neuspokojivou situaci. Modul týkající se potřeb dítěte je postaven na praktických ukázkách situací, se kterými se učitelé často setkávají. Proč děti hází po třídě papírky, chodí po třídě, odmítají udělat cvičení, ignorují učitele? Jakou intervenční strategii přijmout, abych jako učitel neztratil kontrolu nad třídou? Máme takové chování ignorovat, přehlížet? Pedagogové formou komunikačních cvičení a také prožitkových her získají větší vhled do pocitů a potřeb žáka a tím i motivů žákova nepřijatelného chování. Prožitková cvičení umožní učitelům také sebereflexi a uvažování o možných alternativních způsobech řešení obtížné situace ve výuce.Modul týkající se komunikace mezi učitelem a žákem je podložen řadou ukázek neefektivní komunikace směrem k žákům. Neefektivní komunikace jako možný zdroj konfliktu. Pedagog se seznámí během semináře se způsoby, jak přerámovat neefektivní komunikaci v efektivní. Učitel má k dispozici pracovní list s ukázkami neefektivních vět s možností „přerámování“.

Přehled témat výuky:

  • Základní terminologické vymezení problémového chování, poruch chování a emocí (příčiny, projevy, možnosti řešení a prevence, základní rozdělení:specifické vývojové poruchy chování, nespecifické vývojové poruchy chování)
  • Proč jsou některé třídy problémové? Potřeby, které by měly být uspokojovány, aby žáci mohli ve škole efektivně pracovat, potřeby, které má třída jako skupina – potřeba bezpečí, soudržnosti, uznání a komunikace. Pokud se žákům nedaří vhodným způsobem uspokojovat potřebu náležet, necítí se v třídním kolektivu být spojenými, schopnými a spolupodílejícími se, budou se snažit tuto psychologickou potřebu naplnit jinak, mohou přistoupit k volbám nevhodného chování - čtyři cíle chování (1. získání pozornosti, 2. získání moci, 3. snaha o pomstu, 4. snaha vyhnout se neúspěchu – formy, jak formu jako učitel rozpoznám, příčiny chování, prevence a intervenční strategie ze strany učitele)
  • Praktický nácvik strategie zvládání obtížné situace ve výuce v modelových příkladech a práce s kazuistikou
  • Neefektivní komunikace mezi učitelem a žákem – komunikace se žáky jako možný zdroj konfliktní situace (řečnické otázky vzbuzující pocit bezmoci a následně vzteku u dítěte, srovnávání a dávání ostatních za vzor, příkazy, vyhrožování, křik, nálepkování, negativní scénáře, kritika, zaměření na chyby, výčitky, ironie, shazování jako živná půda pro šikanu – popis), způsoby a formy efektivní komunikace s dětmi. Princip „Já sdělení“
  • Praktický nácvik komunikace mezi učitelem a žákem v modelových situacích, pracovní list pro učitele
Lektorka: Mgr. Monika Fojtáchová

Zabývá se komunikací a efektivními komunikativními dovednostmi, oblastí výchovy, problematiky ohrožených dětí, dysfunkčních rodin a rodin nacházejících se v tíživé rodinné situaci, rizikovými projevy chování dítěte v rodině a ve škole.
Kurzy:
(Sebe) koučování jako součást stylu práce pedagoga
Efektivní způsoby vedení obtížných rozhovorů s rodiči
Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky

Bonus: Každý účastník si během kurzu může vybrat dvě publikace z našeho portfolia, které mu následně zašleme zdarma.

Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:
Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.