VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Žák s lehkým mentálním postižením v běžné ZŠ

Lektor: Mgr. Jiří Merta

Obsah: Obsah semináře je zaměřen na rozvoj žáka s lehkým mentálním postižením (dále LMP) na běžné ZŠ. Program bude veden prakticky s názornými ukázkami konkrétních pomůcek a činností se žáky s LMP.

Přehled témat výuky:

  • Definice mentálního postižení (0,5h)
  • Systém vzdělávání žáků s mentálním postižením v ČR (0,5h)
  • Specifika přístupu k žákům s lehkým mentálním postižením v průběhu výchovy a vzdělávání (1h)
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením při návrhu podpůrných opatření pro žáky s LMP (1h)
  • Úprava výukových materiálů, využívání podpůrných opatření a kompenzačních pomůcek při vzdělávání žáků s LMP (1h)
  • Tvorba IVP pro žáky s LMP - úpravy výstupů a obsahu vzdělávání pro žáky s LMP (2h)
  • Hodnocení žáků s LMP (1h)
  • Možnosti dalšího vzdělávání žáků s LMP po ukončení základního vzdělávání (0,5h)
  • Komunikace se zákonnými zástupci žáků s LMP (0,5h)
Vzdělávací cíl: Účastník se seznámí s osobnostními specifiky žáků s LMP a s důležitostí diagnostiky, aby dokázal se žákem lépe pracovat na úrovni, kde se žák v daný moment nachází a nastavil individuální práci správným směrem. Dokáže vypracovat individuální vzdělávací plán s upravenými očekávanými výstupy a obsahem vzdělávání. Bude připraven na možná úskalí při komunikaci se zákonnými zástupci. Bude vědět, jak spolupracovat na úrovni škola - rodič - ŠPZ. Získá přehled o dalším možném vzdělávání žáků s LMP.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitel - metodik prevence; Ředitelé škol a školských zařízení; Učitelé 1.stupně ZŠ; Učitelé 2.stupně ZŠ; Asistenti pedagoga; Speciální pedagogové; Psychologové.