Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

NavigaceNavigace 0

Vzdělávání pedagogů

Akreditované vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků

V naší nabídce naleznete otevřené kurzy DVPP, do kterých se mohou přihlásit jednotlivci nebo skupiny. Mimo to také nabízíme kurzy DVPP na míru (tzv. Sborovny), které se uskuteční přímo u Vás ve škole. Všechny uvedené kurzy mají akreditaci MŠMT a můžete uplatnit v Šablonách. Potřebné informace k jednotlivým otevřeným kurzům a možnost se do nich přihlásit naleznete po rozkliknutí konkrétního kurzu. Podrobný popis obsahu Sboroven brzy zveřejníme ve stejnojmenné záložce. Pro objednání Sborovny postupujte podle níže uvedených pokynů. Pokud se chce více dozvědět o spolupracujícíh lektorech a jejich názorech v nejbližších dnech doplníme záložky Lektoři a Blog lektorů. 

Nadcházející otevřené kurzy:

18. 10. 2018 - Gramotnosti s využitím moderních technologií - Liberec - Lektorka: Mgr. Petra Pitelková; Místo konání: Coworkingový motor Liberce, Jánská 868/8, Liberec; Cena: 1100 Kč; Anotace: V rámci kurzu získá účastník odborné kompetence pro rozvoj gramotností s využitím moderních technologií.

1. 11. 2018 - Gramotnosti s využitím moderních technologií - Plzeň - Lektorka: Mgr. Petra Pitelková; Místo konání: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň; Cena: 1100 Kč; Anotace: V rámci kurzu získá účastník odborné kompetence pro rozvoj gramotností s využitím moderních technologií.
7. 11. 2018 - Hodnocení a sebehodnocení žáka - Olomouc - Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.; Místo konání: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21, Olomouc; Cena: 1100 Kč; Anotace: Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby hodnocení používanými v jiných školských systémech.
8. 11. 2018 - Mediální výchova - České Budějovice - Lektor: Mgr. Michal Kaderka; Místo konání: Riegrova 51, České Budějovice; Cena: 1100 Kč; Anotace: Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity.
14. 11. 2018 - Jak učit s nadhledem - Liberec - Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.; Místo konání: Coworkingový motor Liberce, Jánská 868/8, Liberec; Cena: 1100 Kč; Anotace: Jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii? Využitím správné vzdělávací filozofie, psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu.
22. 11. 2018 - Mediální výchova - Plzeň - Lektor: Mgr. Michal Kaderka; Místo konání: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň; Cena: 1100 Kč; Anotace: Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity.
26. 11. 2018 - (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga - Olomouc - Lektorka Mgr. Monika Fojtáchová; Místo konání: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21, Olomouc; Cena: 1400 Kč; Anotace: Jak využít své silné stránky při práci se sebou, kolegy, rodiči a žáky. Budování pozitivního třídního klima a řešení problémových situací v třídním kolektivu či ve výuce

Nabídka kurzů na míru - Sborovny:

Chcete realizovat kurz DVPP pro celý pedagogický sbor přímo u Vás na škole. Vyberte si s nabídky témat kurzů našich lektorů a kontaktujte nás na tel.: 226 256 081 nebo na emailu: taktik@etaktik.cz. V níže uvedené nabídce naleznete 8 hodinové kurzy, pro které společně dohodneme vyhovující termín konání u Vás na škole. Cena kurzu na míru je 15.000 Kč včetně DPH. Více o obsahu jednotlivých témat se brzy dozvíte po jeho rozkliknutí nebo v záložce Sborovny.
Lektor
Témata kurzů
Mgr. Rober Čapek, Ph.D.
 • Alternativní a suportivní způsoby vyučování
 • Hodnocení a sebehodnocení žáka
 • Jak učit s nadhledem
 • Spolupráce a komunikace mezi učitelem a rodičem, vedení třídní schůzky
 • Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat
Mgr. Monika Fojtáchová
 • Efektivní způsoby vedení obtížných rozhovorů s rodiči
 • Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky
 • (Sebe)koučování jakou součást stylu práce pedagoga
PaedDr. Lenka Frajerová
 • Dopravní abeceda - zážitkové lekce v dopravní výchově, projektové vyučování
Mgr. Michal Kaderka
 • Mediální výchova
Mgr. Jiří Merta
 • Spolupráce asistenta pedagoga a učitele
 • Źák s lehkým mentálním postižením v běžné ZŠ
Mgr. Petra Pitelková
 • Gramotnosti s využitím moderních technologií
Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Školní poradenské pracoviště - součást moderní školy
 • Asistent pedagoga ve školní praxi
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ I.
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ II.
 • Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ III.