VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

Lektor: Mgr. Rober Čapek, Ph.D.

Obsah: Seminář je veden aktivní, aktivně komunikační formou s využitím diskuze, kazuistikou a analýzou získaných výsledků a týmové práce, účastníci si vyzkoušejí změřit klima a interpretovat výsledky měření.

  • Co je to třídní klima? (1 hodina)
  • Jak podporovat vhodné klima? (1 hodina)
  • Jak záměrně působit na složky klimatu? (1 hodina)
  • Měření, analýza a interpretace výsledků (1 hodina)
  • Sociometrie a její využití (1 hodina)
  • Suportivní edukace, podporující klima (1 hodina)
  • Klima a jeho měření (1 hodina)
  • Shrnutí problematiky, příklady z praxe (1 hodina)
Vzdělávací cíl: Učitelé se snaží ve svých třídách získávat zpětnou vazbu od žáků nebo studentů. Jeden z nejúčinnějších způsobů je měření třídního klimatu a realizace sociometrického měření. Seminář mimo jiné slouží k předání poznatků účastníkům o problematice třídního klimatu, představí jim způsoby, jak klima měřit, interpretovat zjištěné výsledky a jak vést výuku tak, aby docházelo k jeho zkvalitňování. Seminář také prezentuje další způsoby získávání zpětné vazby, včetně sociometrických technik. Účastníci budou schopní využít získané dovednosti v praxi.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Ředitelé škol a školských zařízení; Učitelé 1.stupně ZŠ; Učitelé 2.stupně ZŠ; Učitelé gymnázií; Učitelé SOŠ a SOU