VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Lektor: Mgr. Jiří Merta

Obsah: Seminář je zaměřen na objevování a nastavování optimální spolupráce asistenta pedagoga a učitele v průběhu vyučovací hodiny a při její přípravě. Metodické vedení, komunikace mezi asistentem pedagoga a učitelem, zpětné vazby, možné přístupy v podpoře a pomoci žákovi podle druhu postižení jsou vysvětlovány na aktivních příkladech s využitím vybraných kompenzačních pomůcek.

Přehled témat výuky:

 1. Náplň práce asistenta pedagoga v běžné třídě ZŠ (1h)
 2. Příklady podpory a pomoci ve spolupráci učitele a asistenta pedagoga u žáka s:
  • mentálním postižením (1,5h)
  • tělesným postižením (1h)
  • sluchovým postižením (0,5h)
  • zrakovým postižením (0,5h)
  • narušenou komunikační schopností (0,5h)
  • poruchou autistického spektra (1h)
  • vývojovými poruchami učení nebo chování (1h)
 3. Metodické vedení asistenta pedagoga na úrovni školy případně školského poradenského zařízení (1h)
Vzdělávací cíl: Účastník se seznámí s možnými přístupy v rámci spolupráce asistenta pedagoga a učitele při práci s jedním žákem, skupinou žáků nebo celou třídou. Bude znát náplň práce asistenta pedagoga a dokáže využít poznatků při nastavování vhodné podpory a pomoci žákům s vybranými druhy postižení.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitel - metodik prevence; Ředitelé škol a školských zařízení; Učitelé 1.stupně ZŠ; Učitelé 2.stupně ZŠ; Asistenti pedagoga; Speciální pedagogové; Psychologové.