VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace 0
 • Úvod
 • Mgr Monika Fojtáchová

Mgr Monika Fojtáchová

Zabývá se komunikací a efektivními komunikativními dovednostmi, oblastí výchovy, problematiky ohrožených dětí, dysfunkčních rodin a rodin nacházejících se v tíživé rodinné situaci, rizikovými projevy chování dítěte v rodině a ve škole.

Kurzy:

 • (Sebe) koučování jako součást stylu práce pedagoga
 • Efektivní způsoby vedení obtížných rozhovorů s rodiči
 • Zvládání obtížných situací ve výuce - Co (ne)funguje na žáky
Kvalifikace:
 • 09/2016-11/2016 - certifikace lektora – implementátora pro společné vzdělávání, NIDV, MŠMT a NÚV
 • 01/2015-02/2015 - akreditovaný kurz Mediace a mediační techniky, kurz Mediační praktika, JUDr. Radka Medková, zapsaný mediátor, Praha
 • 02/2014-02/2015 - MPSV akreditovaný výcvik SF – Solution Focused (160 hod), Aproxy, s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, -  Přístup orientovaný na řešení, terapii a poradenství
 • Od 12/2016 Supervizní výcvik a koučování v SF (Dalet)
 • Od 02/2016 dlouhodobý navazující výcvik v SF terapii (Dalet)
 • 02/2014-04/2014 - MPSV akreditovaný výcvik facilitace (48 hod), Aproxy, s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
 • Facilitace případových konferencí
 • 08/2007- 06/2012 - Pedagog – odborná kvalifikace k přímé pedagogické činnosti ve třídě nebo škole zřízené pro děti nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Institut celoživotního vzdělávání
 • Speciální pedagogika, etopedie a metodika etopedie
 • 09/1999-06/2005 - Pedagog sociálních a zdravovědných předmětů pro SŠ, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
 • Státní závěrečná zkouška: zdravověda s didaktikou, psychologie a pedagogika s didaktikou, sociální práce s didaktikou, šestiletý magisterský program

Další dovednosti a doplňující informace:

 • Další zkušenosti s cílovou skupinou, působení v různých projektech zabývajících se cílovou skupinou ohrožených dětí a rodin
 • znalosti a dovednosti z oblasti psychologie, pedagogiky a etopedie
 • problematika sociálně-právní ochrany dětí, poradenství a sociální práce s dysfunkční, romskou a náhradní rodinou, mediace
 • ohrožené děti a rozpad rodiny, jeho dopad na děti, rizikové projevy chování v rodině (ze strany dětí i rodičů – domácí násilí, užívání návykových látek, gamblerství apod.)
 • vedení porad a facilitace případových konferencí
 • aktivní člen komunitního plánování sociálních služeb na území ORP, v rámci střednědobého plánování sociálních služeb (vedoucí pracovní skupiny „Rodina, děti a nepřizpůsobiví občané“)
 • aktivní zapojení do prevence kriminality v ORP (člen komise, místní protidrogový koordinátor)
 • sociální pracovník v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy a v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
 • školní metodik prevence
Lektorské zkušenosti s tématy:
 • od roku 2007 – doposud: Kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách (Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, asertivní komunikace, Úvod do psychologie, psychopatologie, Sociálně právní minimum, Metody sociální práce, Krizová intervence)
 • od roku 2014 – doposud:
  • Sociokulturní odlišnosti žáka v podmínkách školy(akreditováno MŠMT)
  • Domácí násilí (akreditováno MPSV)
  • Sociálně-právní ochrana dětí (akreditováno MŠMT, MPSV)
  • Detekce ohroženého dítěte ve škole (akreditováno MŠMT, MPSV)
  • Právní úprava ohrožených dětí a včasná pomoc (akreditováno MŠMT, MPSV)
  • Potřeby dítěte a jejich naplňování (akreditováno MŠMT)
  • Syndrom CAN (akreditováno MŠMT, MPSV)
  • Dítě v náhradní rodinné péči ve škole (akreditováno MŠMT, MPSV)
  • Zvládání obtížných situací ve škole (akreditováno MŠMT)
  • Efektivní komunikace (dle dělení: učitel a rodič, učitel a žák, mezi pedagogy, zvládání konfliktů), akreditováno MŠMT
  • Time managment vedoucích pracovníků (komunikaci a chyby v ní, delegování, vedení porad, hodnotící pohovory, akreditováno MŠMT
Přímá zkušenost týkající se komunikativních dovedností a technik: 
 • MPSV akreditovaný výcvik SF – Solution Focused (160 hod)
 • Přístup orientovaný na řešení, terapii a poradenství
 • Probíhající dlouhodobý navazující výcvik v SF terapii (Dalet)
 • Akreditovaný kurz Mediace a mediační techniky, kurz Mediační praktika, JUDr. Radka Medková, zapsaný mediátor, Praha
 • MPSV akreditovaný výcvik facilitace (48 hod)
 • Facilitace případových konferencí

TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00, Praha 7

Kontakt
Telefon: 226 256 081
Mobil: 226256082
Email: taktik@Etaktik.cz

Sklad:
Komořanská 1900/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.