VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Mediální výchova

Lektor: Mgr. Michal Kaderka

Obsah: 
 1. Jaká média konzumují žáci? Interaktivní formou v podobě icebreakingových aktivit zjistíme, k jakým médiím mají žáci vztah, která zařízení používají nejvíce a jak se provádí marketingový průzkum. (1 hodina)
 2. Co je mediální gramotnost a jaké přenositelné dovednosti žáci získají? Svět médií již dávno nejsou jen tiskoviny, televize a rozhlas. Jak se má učitel vyrovnat s odklonem od masových médií k těm síťovým? Jaká další rizika jsou spjatá s obsahem šířených po síti? (1 hodina)
 3. Letem světem historií médií. Každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální historie, šíření, vývoj médií a jak se mediální výchova proměnila v důsledku těchto změn. (1 hodina)
 4. Od události k titulku. Podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování. Naneštěstí první články, které se na sociální sítí objeví, jsou ty nejrozšířenější. Ukážeme si, jak vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí. (1 hodina)
 5. Novinářské sdělení a tvorba reality. Na příkladech si ukážeme, jak se v redakčním zpracování projevuje osobní sdělení a na analýze článků si ukážeme, jak může být veřejnost velmi dobře manipulována. (1 hodina)
 6. Vytváříme televizní zpravodajství. Češi jsou mistři světa ve sledování televizního zpravodajství, večerní události jsou zpravidla nejsledovanějším pořadem každého dne v měsíci. Každá televizní stanice však události řadí jinak, přikládá jim odlišnou váhu a zároveň ji často i jinak interpretuje. (2 hodiny)
 7. Jak mohu do výuky mediální výchovu zapojit? Prostor pro závěrečné zhodnocení, aktivizační metody v hodinách mediální výchovy a možnosti jejího posílení v konkrétních třídách účastníků kurzu. (1 hodina)
Vzdělávací cíl:
 1. Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena.
 2. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity
 3. Pochopení vývoje médií a jejich vliv na společnost.
 4. Vlastními slovy vysvětlí, jak on-line média s informací pracují.
 5. Rozliší osobní sdělení a fakta v mediálním obsahu.
 6. Interpretují televizní zpravodajství a dokáží rozlišit.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitel - metodik prevence; Pedagogové volného času; Ředitelé škol a školských zařízení; Učitelé 1.stupně ZŠ; Učitelé 2.stupně ZŠ; Učitelé gymnázií Učitelé SOŠ a SOU; Učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.