Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Mediální výchova 8. 11. 2018 – České Budějovice

Momentálně nedostupné

Mediální výchova 8. 11. 2018 – České Budějovice

Akreditovaný vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků
Můžete uplatnit v Šablonách
Místo konání:
Riegrova 51, České Budějovice
Termín konání: 8. 11. 2018 od 8.30 do 15.30
Anotace kurzu:
Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina:
Učitel - metodik prevence, pedagogové volného času, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Lektor:
Mgr. Michal Kaderka
Maximální počet účastníků:
24
Občerstvení:
Coffee break
Důležité: Při objednávce uveďte do poznámky jméno/a účastníků kurzu, na které má být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

  • 1 100 Kč

Akreditace MŠMT

  • Cena:
  • 1 100 Kč
Obsah

Vzdělávací cíl:

Účastníci porozumí tématům, která jsou s mediální výchovou spojena. Dovedou pracovat s mediálním zpracováním aktuálních kauz a vytvořit vlastní výukové aktivity. Pochopí vývoj médií a jejich vliv na společnost. Budou schopni vlastními slovy vysvětlit, jak on-line média s informací pracují. Rozliší osobní sdělení a fakta v mediálním obsahu. Interpretují televizní zpravodajství a dokáží v něm rozlišit.

Přehled témat výuky:

  • Jaká média konzumují žáci: interaktivní formou v podobě icebreakingových aktivit zjistíme, k jakým médiím mají žáci vztah, která zařízení používají nejvíce a jak se provádí marketingový průzkum.
  • Co je mediální gramotnost a jaké přenositelné dovednosti žáci získají: svět médií již dávno nejsou jen tiskoviny, televize a rozhlas. Jak se má učitel vyrovnat s odklonem od masových médií k těm síťovým? Jaká další rizika jsou spjatá s obsahem šířených po síti?
  • Letem světem historií médií: každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální historie, šíření, vývoj médií a jak se mediální výchova proměnila v důsledku těchto změn.
  • Od události k titulku: podstatou on-line zpravodajství je rychlé šíření zpráv, což vede k velkému tlaku na redakční zpracování. Naneštěstí první články, které se na sociální sítí objeví, jsou ty nejrozšířenější. Ukážeme si, jak vypadá, když se má novinář velmi rychle vyrovnat s tématem, kterému nerozumí.
  • Novinářské sdělení a tvorba reality: na příkladech si ukážeme, jak se v redakčním zpracování projevuje osobní sdělení a na analýze článků si ukážeme, jak může být veřejnost velmi dobře manipulována.
  • Vytváříme televizní zpravodajství:Češi jsou mistři světa ve sledování televizního zpravodajství, večerní události jsou zpravidla nejsledovanějším pořadem každého dne v měsíci. Každá televizní stanice však události řadí jinak, přikládá jim odlišnou váhu a zároveň ji často i jinak interpretuje.
  • Jak mohu do výuky mediální výchovu zapojit: prostor pro závěrečné zhodnocení, aktivizační metody v hodinách mediální výchovy a možnosti jejího posílení v konkrétních třídách účastníků kurzu.
Lektor: Mgr. Michal Kaderka

Učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance, čtyřletá praxe učitele dějepisu a základů společenských věd na 2. i 3. stupni, vedení projektů mezinárodní vzdělávací nadace, lektorská vzdělávací činnost, vedení a kontrola managementu školy (na integrované škole osmiletého gymnázia, prvního stupně ZŠ a mateřské školy).
Specializace: mediální výchova, využití moderních technologií při výuce, vzdělávací politika, výzkumy/průzkumy, marketing a strategická komunikace ve vzdělávání, podpora tvorby CSR vzdělávacích strategií.
Lektor projektu Právo do škol Asociace občanských poraden zaměřeného na posílení občanské právní gramotnosti na SŠ.
Koordinátor dobrovolníků a projektový specialista EDUin, o. p. s.
Kurzy:
Mediální výchova

Bonus: Každý účastník si během kurzu může vybrat dvě publikace z našeho portfolia, které mu následně zašleme zdarma.

Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:
Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.