VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace 0

Obchodní podmínky

TAKTIK International, s.r.o., organizační složka

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 63932

IČ: 284 95 802

Poštovní adresa redakce: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

Číslo účtu: 223810924/0300 

Obchodní podmínky

1. Jakákoliv objednávka v souladu s Obchodními podmínkami (poštovní, telefonická, elektronická) je závazná. Objednavatel se zavazuje tuto objednávku při doručení převzít a uhradit částku uvedenou na faktuře v termínu splatnosti.

2. Objednávkový formulář musí obsahovat všechny kontaktní údaje a musí b ýt podepsán.

3. Společnost TAKTIK International, s. r. o. se zavazuje přijmout a zpracovat každou platnou objednávku. O zpracování objednávky informuje objednavatele na e-mailové adrese, kterou uvedl při objednávce.

4. Společnost TAKTIK International, s. r. o. se zavazuje doručit objednávku v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od jejího přijetí na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5. Společnost TAKTIK International, s. r. o., nenese odpovědnost za opožděné doručení objednávky způsobené nesprávnými nebo neúplnými údaji v objednávkovém formuláři.

6. Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky z daného předmětu a ročníku objednavatel získá 1 ks sešitu pro učitele zdarma. V případě, že je v objednávce uveden vyšší počet sešitů pro učitele, sešity navíc budou účtovány dle platného ceníku.

7. Navíc k pracovním sešitům Hravý zeměpis je dodáván 1 ks mapy nebo shrnutí. K pracovní učebnici Hravá prvouka pro 1. ročník jsou dodávány papírové hodiny.

8. Učitelům poskytujeme při objednávce již jednoho kusu titulu z daného ročníku řešení úkolů v elektronické podobě zdarma (platí pro tituly, ke kterým jsou elektronická řešení vytvořena).

9. Úhrada faktury může být provedena převodem, přímým vkladem na účet, v hotovosti prostřednictvím dobírky nebo poštovní poukázkou. Každá platba musí obsahovat variabilní symbol – číslo faktury. V opačném případě není možné identifikovat platbu a faktura je považována za neuhrazenou.

10. Při objednávce 10 a více kusů žákovských pracovních sešitů je zajištěno dodání objednávky prostřednictvím kurýrní společnosti přímo do školy. Tato služba je bezplatná.

11. Poštovné a balné je pro školy zdarma. Poštovné a balné pro právnické osoby vyjma škol je účtováno ve výši 2Kč s DPH za kus.

12. Poštovné a balné je pro fyzické osoby při objednávce do 500 Kč zpoplatněno 49 Kč. Při objednávce nad 500 Kč je poštovné a balné zdarma. 

13. Každá škola v České republice má nárok na 1 ks žákovského sešitu z daného předmětu a ročníku na ukázku. Při objednávce 15 a více kusů pracovních sešitů z daného předmětu a ročníku zůstávají ukázkové sešity ve škole bezplatně. Pokud se škola rozhodne neobjednat si pracovní sešity, ukázky je třeba bezplatně zaslat na naši poštovní adresu, a to do 30. října 2018.

14. V případě, že je dodané zboží neúplné, vadné nebo poškozené, je potřeba obratem kontaktovat vydavatelství. Společnost TAKTIK International, s. r. o. garantuje vyřízení reklamace do 15 pracovních dnů od přijetí reklamace na náklady společnosti.

15. Reklamované zboží je třeba zaslat na poštovní adresu vydavatelství, ke zboží přiložit kopii faktury spolu s průvodním dopisem s popisem chyby nebo důvodu reklamace.

16. Jakékoliv kopírování, rozmnožování a šíření publikací vydavatelství nebo jejich částí bez souhlasu vydavatelství je protizákonné a trestné.

17. Společnost TAKTIK International, s. r. o. si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tyto podmínky a upozornit na to zákazníky na webové stránce v sekci Obchodní podmínky.

18. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za TAKTIK International, s. r. o., předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti TAKTIK International, s. r. o., telefonicky nebo na email taktik@etaktik.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu TAKTIK International, s. r. o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. TAKTIK International, s. r. o. vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který TAKTIK International, s. r. o., nabízí, vrátí TAKTIK International, s. r. o. Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. TAKTIK International, s. r. o. uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, TAKTIK International, s. r. o., není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

19. V případě sporu mezi Zákazníkem a TAKTIK International, s. r. o., může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

20. Se svými podněty nebo stížnostmi se můžete na nás obrátit prostřednictvím následujících kontaktů:

TELEFONICKY : tel.: 226 256 081 nebo 226256082 v době 7.45 – 16.15 hod.

ELEKTRONICKY : e-mail: taktik@etaktik.cz

POŠTOU : TAKTIK International, s.r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7TAKTIK International, s.r.o.TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00, Praha 7

Kontakt
Telefon: 226 256 081
Mobil: 226256082
Email: taktik@Etaktik.cz

Sklad:
Komořanská 1900/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.