VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ I.

Lektorka: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Obsah: Vzdělávací program je zaměřen na aktuální teoretické, ale i praktické otázky související s procesem inkluzivního vzdělávání a výchovy žáků s autismem. Součástí vzdělávacího programu je využití podpůrného opatření formou podpory asistenta pedagoga. Obsahem vzdělávacího programu je seznámení s diagnostickými kritérii PAS a jejich vliv na sestavování individuálních intervencí. Nedílnou součástí je také nástin komplexní poradenské sítě zajišťující speciálně pedagogickou podporu, ale také úzkou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a rodinou. Vzdělávací program je obohacen video ukázkami, metodikou a pracovními listy.

Přehled témat výuky:

  1. Seznámení se základní problematikou poruch autistického spektra a jejich vliv na vývoj osobnosti dítěte. (1 hodina)
  2. Legislativní podmínky inkluzivního vzdělávání žáka s poruchami autistického spektra. (1 hodina)
  3. Seznámení s diagnostickými kritérii PAS a možnostmi intervence, podpora ze stran poradenských zařízení. (2 hodiny)
  4. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků s PAS – základní informace (1 hodina)
  5. Příprava IVP. (1 hodina)
  6. Asistenta pedagoga v edukaci žáků s PAS. (2 hodiny)
Vzdělávací cíl: Cílem vzdělávacího programu je představit podmínky procesu inkluze žáků s PAS.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitelé I. a II. stupně ZŠ; Speciální pedagogové; Asistenti pedagog; Ředitelé škol; Výchovní poradci.