Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Hodnocení a sebehodnocení žáka 7. 11. 2018 – Olomouc

Momentálně nedostupné

Hodnocení a sebehodnocení žáka 7. 11. 2018 – Olomouc

Akreditovaný vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků
Můžete uplatnit v Šablonách
Místo konání:
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, Šlechtitelů 21, Olomouc
Termín konání: 7. 11. 2018 od 8.30 do 15.30
Anotace kurzu: 
Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby hodnocení používanými v jiných školských systémech.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina:
Učitelé I. a II. stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, učitelé SŠ, ředitelé škol
Lektor:
Mgr. Robert Čapek, Ph.D.
Maximální počet účastníků:
24
Občerstvení:
Coffee break
Důležité: Při objednávce uveďte do poznámky jméno/a účastníků kurzu, na které má být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.
 • 1 100 Kč

Akreditace MŠMT

 • Cena:
 • 1 100 Kč
Obsah

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je doplnit dovednosti účastníků o nové poznatky v oblasti hodnocení, seznámit je s dalšími způsoby používanými v jiných školských systémech. To vše souvisí s filozofií vzdělávacího působení na žáky nebo studenty, která by měla být pozitivně působící a nesoutěživá, která podporuje vhodné edukační klima a o které také pojednávají jednotlivá témata semináře. Účastníci si prakticky vyzkouší nové způsoby hodnocení a získají i další praktické náměty do své praxe.

Přehled témat výuky:

 • Jaký je účel hodnocení, co je to hodnocení
 • Povzbuzující reakce
 • Nevýhody současného klasifikování
 • Doplňkové formy hodnocení
 • Slovní hodnocení versus známky
 • Kriteriální a normativní hodnocení
 • Individuální a sociální vztahová norma – jak vlastně hodnotit
 • Psychologické aspekty hodnocení: To by se učiteli stát nemělo
 • Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků
 • Reflexe z praxe
 • Závěrečné shrnutí: co je tedy při hodnocení důležité
Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Zabývá se pedagogicko – psychologickými tématy: Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Odměny a tresty ve školní praxi, Vedení třídní schůzky a rozhovor s rodičem a další
Autor publikací: Líný učitel, Moderní didaktika, ...
Kurzy:
Alternativní a suportivní způsoby vyučování
Hodnocení a sebehodnocení žáka
Jak učit s nadhledem
Spolupráce a komunikace mezi učitelem a rodičem, vedení třídní schůzky
Třídní klima, jak ho utvářet, jak s ním pracovat a jak ho zjišťovat

Bonus: Každý účastník si během kurzu může vybrat dvě publikace z našeho portfolia, které mu následně zašleme zdarma.

Máte dotaz?
Jméno a příjmení: Firma:
Email: Telefon:
Zpráva:
Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.