VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

Telefon: 226 256 081    Email: taktik@Etaktik.cz    0 Kč

NavigaceNavigace 0

Gramotnosti s využitím moderních technologií

Lektor: Mgr. Petra Pitelková

Obsah: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol, kteří mají zájem propojit moderní prvky ICT s rozvojem gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná) u žáků ve svých předmětech. V rámci kurzu získá účastník odborné kompetence pedagogů pro rozvoj gramotností, tedy porozumění nejen obsahu, ale chápání souvislostí a využití v praktickém životě. Kurz bude rozdělen do 7 částí:

 1. Úvod do světa moderních technologií (0,5h): Společně s účastníky se podíváme na vývoj moderních technologií, které se využívali ještě před pár lety a které dominují dnes. Zjistíme, jak se mění vztah žáků k moderním technologiím, která zařízení používají nejvíce ve svém osobním životě a nastíníme, jak toho využít ve výuce.
 2. Výhody a nevýhody využívání moderních technologií ve výuce (0,5h): Interaktivní formou budeme diskutovat nad výhodami a nevýhodami využívání moderních technologií ve výuce, přečteme si názory odborníků i zprávy z medií. Zaměříme se na osobní zkušenosti jednotlivých účastníků a jejich postřehy přímo z výuky.
 3. Možnosti využití moderních technologií v jednotlivých předmětech (2h): Na praktických příkladech si ukážeme řadu možností využití moderních technologií ve výuce, které podporují rozvoj gramotností u žáků. Jedná se o nejrůznější výukové aplikace, interaktivní učebnice, on-line zdroje, videa apod. Účastníci tak získají řadu inspirace, nápadů a tipů do výuky jejich předmětů.
 4. Vyzkoušejme si vše prakticky (3h): Tento blok bude věnován konkrétním ukázkám, kdy sami účastníci se stanou žáky a budou moci tak zažít tři minilekce zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Po každé minilekci dojde k rozboru a metodickému doporučení pro práci s žáky.
 5. Obavy a rizika, které moderní technologie přinášejí (1h): Po samotném zážitku z jednotlivých minilekcí budou moci účastníci diskutovat nad riziky, které při využívání moderních technologií spatřují. Budou nastíněny bariéry, s kterými se v dnešní době potýká řada škol, a budou řešeny možnosti jejich případného odstranění.
 6. Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií aneb kam směruje vzdělávání v oblasti IT? (0,5h): Interaktivní formou dojde k přestavení novinek v oblasti IT, které pravděpodobně v nejbližších letech zamíří i do českých škol.  Proběhne diskuse, jak tyto nové technologie zařadit do běžné výuky, volitelných předmětů či zájmových kroužků.
 7. Závěr -  moderní technologie a já (0,5h): Na závěr bude prostor pro závěrečné zhodnocení z pohledu jednotlivých účastníků na využívání moderních technologií a jejich vliv na rozvoj gramotností žáků.
Vzdělávací cíl:
 • Účastníci pochopí vývoj moderní technologií a jejich vliv na společnost.
 • Diskutují nad výhodami a nevýhodami využívání moderních technologií ve výuce.
 • Inspirují se nejrůznějšími aplikacemi, interaktivními učebnicemi a on-line zdroji.
 • Aplikují získané poznatky do výuky svých předmětů, díky čemuž rozvíjí gramotnosti (čtenářskou, matematickou, přírodovědnou gramotnost) žáků.
 • Vlastními slovy vyjádří rizika, které moderní technologie přinášejí.
 • Orientují se ve světě novinek z IT.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, koordinátoři ICT, ředitelé škol.