Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

NavigaceNavigace 0

Gramotnosti s využitím moderních technologií 1.6.2018

Dostupné

Gramotnosti s využitím moderních technologií 1.6.2018

Akreditovaný vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Můžete uplatnit v Šablonách
Místo konání:
JACER CZ a.s., nám. Prokopa Velikého 466/12, Ústí nad Labem
Termín konání:
1.6.2018 od 8.30 do 15.30
Anotace kurzu:
Propojení moderních prvků ICT s rozvojem gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná). V rámci kurzu získá účastník odborné kompetence pedagogů pro rozvoj gramotností, tedy porozumění nejen obsahu, ale také chápání souvislostí a jejich využití v praktickém životě.
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina:
Učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, koordinátoři ICT, ředitelé škol
Lektorka:
Mgr. Petra Pitelková
Maximální počet účastníků:
24
Uzávěrka přihlášek: 31.5.2018
Občerstvení:
Coffee break
Důležité: Při objednávce uveďte do poznámky jméno/a účastníků kurzu, na které má být vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

 • 1 100 Kč

Akreditace MŠMT

 • Cena:
 • 1 100 Kč

Počet kusů

Obsah
Vzdělávací cíl:

 • Účastníci pochopí vývoj moderní technologií a jejich vliv na společnost
 • Diskutují nad výhodami a nevýhodami využívání moderních technologií ve výuce
 • Inspirují se nejrůznějšími aplikacemi, interaktivními učebnicemi a on-line zdroji
 • Aplikují získané poznatky do výuky svých předmětů, díky čemuž rozvíjí gramotnosti (čtenářskou, matematickou, přírodovědnou gramotnost) žáků
 • Vlastními slovy vyjádří rizika, které moderní technologie přinášejí
 • Orientují se ve světě novinek z IT

Přehled témat výuky:

 • Úvod do světa moderních technologií: Společně s účastníky se podíváme na vývoj moderních technologií, které se využívali ještě před pár lety a které dominují dnes. Zjistíme, jak se mění vztah žáků k moderním technologiím, která zařízení používají nejvíce ve svém osobním životě a nastíníme, jak toho využít ve výuce.
 • Výhody a nevýhody využívání moderních technologií ve výuce: Interaktivní formou budeme diskutovat nad výhodami a nevýhodami využívání moderních technologií ve výuce, přečteme si názory odborníků i zprávy z medií. Zaměříme se na osobní zkušenosti jednotlivých účastníků a jejich postřehy přímo z výuky.
 • Možnosti využití moderních technologií v jednotlivých předmětech: Na praktických příkladech si ukážeme řadu možností využití moderních technologií ve výuce, které podporují rozvoj gramotností u žáků. Jedná se o nejrůznější výukové aplikace, interaktivní učebnice, on-line zdroje, videa apod.Účastníci tak získají řadu inspirace, nápadů a tipů do výuky jejich předmětů.
 • Vyzkoušejme si vše prakticky: Tento blok bude věnován konkrétním ukázkám, kdy sami účastníci se stanou žáky a budou moci tak zažít tři minilekce zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Po každé minilekci dojde k rozboru a metodickému doporučení pro práci s žáky.
 • Obavy a rizika, které moderní technologie přinášejí: Po samotném zážitku z jednotlivých minilekcí budou moci účastníci diskutovat nad riziky, které při využívání moderních technologií spatřují. Budou nastíněny bariéry, s kterými se v dnešní době potýká řada škol, a budou řešeny možnosti jejich případného odstranění.
 • Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií aneb kam směruje vzdělávání v oblasti IT: Interaktivní formou dojde k přestavení novinek v oblasti IT, které pravděpodobně v nejbližších letech zamíří i do českých škol.Proběhne diskuse, jak tyto nové technologie zařadit do běžné výuky, volitelných předmětů či zájmových kroužků.
 • Závěr -  moderní technologie a já
Na závěr bude prostor pro závěrečné zhodnocení z pohledu jednotlivých účastníků na využívání moderních technologií a jejich vliv na rozvoj gramotností žáků.
  Lektorka: Mgr. Petra Pitelková

  Pracovala na víceletém gymnázium jako zástupkyně ředitelky. Pedagogické praxe na ZŠ a SŠ v předmětech PŘP, BIO, ZEM, IKT, VV. Byla koordinátorkou EVVO a ICT. Absolvovala studium k výkonu specializovaných činností koordinátora EVVO, funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení a kurz Lektor pro společné vzdělávání.
  Jako lektorka vystupovala již na řadě konferencí a významných akcích z oblasti ICT jako např.: Roadshow pro školy pořádané společností Microsoft, O digitálních technologií ve škole jinak, Počítač ve škole a další.

  Je tvůrcem řady metodickým materiálů pro učitele, jako příklad lze uvést nápadník Učíme se s tabletem. V současné době pracuje jako manažerka vzdělávání, lektorka, spoluautorka a koordinátorka projektů OPVVV.

  Kurzy: Gramotnosti s využitím moderních technologií

  Bonus: Každý účastník si během kurzu může vybrat dvě publikace z našeho portfolia, které mu následně zašleme zdarma.

  Máte dotaz?
  Jméno a příjmení: Firma:
  Email: Telefon:
  Zpráva: