VYBER_ZASILKOVNY

Kontrola e-mailu

Zadaný e-mail už existuje. Prosíme, přihlašte se.


Přihlásit se

Zapomenuté heslo

Upozornění!

Toto zboží nelze vložit do košíku!

V košíku již máte vložený stejný produkt. V  tomto případě již nelze přidat jeho bezplatnou ukázku.

Upozornění!

V košíku se nacházelo zboží, které bylo přepsáno!

Z košíku byla odebrána bezplatná ukázka produktu, který si v objednávce kupujete.

0 Kč

NavigaceNavigace 0
  • Úvod
  • Efektivní způsoby vedení obtížných rozhovorů s rodiči

Efektivní způsoby vedení obtížných rozhovorů s rodiči

Lektorka: Mgr. Monika Fojtáchová

Obsah: Umění komunikace je jedním ze stěžejních nástrojů pedagoga. Ve školním prostředí se pedagogové denně potýkají s obtížnými situacemi v rámci komunikace s rodiči. Seminář se zaměřuje na způsoby efektivní komunikace, prevenci a možnosti řešení konfliktních situací.

Přehled témat výuky:

  1. Spolupráce učitele a rodiče – její význam a cíle; způsoby spolupráce na úrovni školy a třídy. Jak motivovat rodiče ke spolupráci se školou (1 hod)
  2. Zásady vedení efektivního rozhovoru (principy neverbální komunikace, naladění se a připojení na komunikanta, techniky aktivního naslouchání, povzbuzování, oceňování, konstruktivní kritika, práce s negativní emocí, „principy Já sdělení“, informace a popis, konflikt – příčiny, vývojové fáze konfliktu, strategie zvládání zátěžových situací a prevence (3 hod)
  3. Forma přípravy na problematický rozhovor. Vedení rozhovoru a s rodiči s agresivními projevy. Vedení rozhovoru s rodiči manipulanty. Vedení rozhovoru s rodiči, kteří se snaží zbavit své odpovědnosti a přenést ji na pracovníky školy (2 hod)
  4. Příprava a vedení třídních schůzek jako nástroje tvorby pozitivního obrazu školy (1 hod)
  5. Poradenské možnosti školy při kontaktu s rodiči (1 hod)
Vzdělávací cíl: Seminář je veden zážitkovou formou, kdy teoretickou část vždy doplňuje trénink komunikativních dovedností. Při tréninku jsou simulovány reálné situace ze školního prostředí a účastníci se učí reagovat na konkrétní situace. Prožitkovou formou si účastníci osvojují efektivní způsoby komunikace a v následné diskuzi sdílejí příklady dobré praxe. Důraz je kladen na strategie vedení obtížných rozhovorů s rodičem, který nespolupracuje, nekomunikuje se školou. Seminář je interaktivní, na modelových situacích se lektor zaměřuje na vedení rozhovorů i s rodičem, který je agresivní, manipulativní, pasivní apod. Pozornost je věnována strategii zvládání konfliktů, stresorům v mezilidské komunikaci, zdrojům nedorozumění, strategii vyjednávání, asertivní řešení konfliktů, mediaci – pedagog jako prostředník ve vyjednávání, koučování – komunikační nástroj k motivaci rodiče. Účastníci obdrží sylabus základní pojmů a doporučené literatury. Vítán je aktivní přístup účastníků s možností nabídnout vlastní modelové situace.
Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
Cílová skupina: Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, psychologové.

TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00, Praha 7

Kontakt
Telefon: 226 256 081
Mobil: 226256082
Email: taktik@Etaktik.cz

Sklad:
Komořanská 1900/63
Praha 12, 14300

Kontaktní formulář
Zde klikněte


Pokud si přejete dostávat aktuální novinky, zadejte Váš e-mail.

Stiskem tlačítka "Odeslat" souhlasíte s tím, že vás naše společnost může kontaktovat za účelem řešení vašeho požadavku. Více informací o nakládání s osobními údaji naleznete v Souhlasu o zpracování osobních údajů.